Næringsliv

HC-kort til digitalt besvær

Foto: Skjermdump
HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere, som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene.

For mange kan det være frustrerende når man har dette kortet. Mange opplever å få utstedt bøter på grunn av kortet som sklir ned, eller er bekymret for at kortet kan bli stjålet. Det har derfor fra brukerne vært etterlyst en digital løsning,

I februar meldte WAYS at selskapet hadde utviklet og klargjort tjenesten mobilitypass.no som forenkler hverdagen for mennesker med mobilitetsutfordringer. Drøye to måneder etter har ikke selskapet oppnådd kontakt med departementet for nærmere avklaring rundt forskriften som hindrer digital utrulling. 

Det stopper ved forskriften

Dagens forskrift må endres før utrulling av digitalt HC-kort kan tas i bruk av kommunene.

– Endring av forskrift er mye enklere enn å ta opp en lovendring, og selv om vi er godt vant med at ting tar tid, er vi bekymret over at Samferdselsdepartementet ikke responderer på våre forespørsler rundt dette. Vi snakker tross alt om en brukergruppe på samme størrelse tilsvarende innbyggertallet til Sandefjord by, forteller Haugland.

På under seks måneder har selskapet utviklet, testet og satt opp en digital plattform som kommuniserer opp mot HC-registeret og gir brukeren muligheten til å autentisere seg og ta i bruk en digital variant. Årsaken til at utviklingen har gått smidig og raskt er at HC-registeret allerede eksisterer og at brukerne trygt og enkelt kan autentiseres via bankID. Nå må den klargjorte plattformen settes på is, grunnet manglende tilsvar og avklaring rundt regelverket og forskrift.

– Vi har alt på plass. Tjenesten autentiseres med BankID og kommuniserer opp mot Statens Vegvesens sentrale HC-register som kommunene allerede benytter i dag. Vi er helt avhengige av at kommunene takker ja til å rulle ut tjenesten, men dette er altså ikke mulig uten å være i dialog med Samferdselsdepartementet. Det er bekymringsverdig at virksomhetens henvendelser ikke blir besvart, tross purringer, og det gir uttrykk for at denne brukergruppen ikke blir særlig prioritert fra sentralt hold, forteller daglig leder i WAYS, Knut Michael Haugland.

Vurderer alternativer

WAYS er åpen for å diskutere alternative løsninger for lansering av digitalt HC-kort,og erkjenner også at det kanskje vurderes andre alternativer for utrulling, men reagerer først og fremst på manglende respons fra relevante myndigheter.

Knut Michael Haugland
Daglig leder Ways
Foto: Ways

– Vi har hele tiden ment at tjenesten burde vært etablert gjennom det offentlige, men etter årevis med snakk og lite handling valgte vi på egen risiko å utvikle løsningen på et halvår. Etter å ha brukt mye tid og engasjement med brukergruppa mener Haugland at det aller viktigste akkurat nå er å få avklart om det i det hele tatt kommer en forskriftsendring i nær fremtid eller ikke. Det er hjerteskjærende å høre beretningene fra brukergruppa om at hverdagen i enkelte tilfeller er blitt vanskeligere etter at de fikk innvilget HC-kort.

WAYS har involvert og innhentet tilbakemeldinger fra en rekke innehavere av dagens tradisjonelle HC-kort underveis i utviklingen. Meldingen om at prosjektet er satt på is på ubestemt tid skaper frustrasjon.

– Det har virkelig vært frustrerende å få utstedt bøter på grunn av kortet som sklir ned, eller bekymringen for at kortet kan bli stjålet. Jeg håper at det raskt kommer en digital løsning, forteller Per Vorum fra Moss. Han er avhengig av HC-kortet for å komme seg trygt og enkelt rundt i hverdagen etter at han måtte amputere venstre bein over kneet for fire år siden.

Didrik Martens har en muskelsyk datter som er helt avhengig av mobil transport i hverdagen. Han sier seg enig i Pers utsagn og mener en digital løsning burde vært på plass for lenge siden.

– Digitalisering av HC-kortet gjør at brukerne slipper å tenke på å få unødige bøter og ikke minst slipper å forholde seg til papir og post i en ellers digital hverdag. Dagens løsning er fullstendig gått ut av tiden, forteller Didrik som selv har bakgrunn fra IT-sektoren.

Tjenesten støtter også tredjeparter

De seneste månedene har WAYS implementert en såkalt webhook-løsning i tjenesten. Dette gjør det mulig for innehaveren av HC-kortet ved samtykke å dele data med tredjeparter som eksempelvis Fjellinjen og private parkeringsselskap – gitt at aktørene integrerer seg mot Mobilitypass. API-et er åpent tilgjengelig.

Skal brukeren få redusert takst i bomstasjonen i dag, må innehaveren ta kontakt med det enkelte bomselskap for å få innregistrert skiltnummeret, og dette må meldes i skjema eller papir. Vår løsning tar seg av autentiseringen og henter HC-kortet og sender skiltnummeret til aktørene som er avhengige av dataunderlag for å gi korrekt takst i sanntid, forteller Knut Michael Haugland.

Tematikken rundt digitalt HC-kort er på ingen måte ny. De siste årene har flere aktører både fra politisk hold og på brukersiden etterlyst en digital løsning.

I 2023 fortalte Sirin Stav, daværende samferdselsbyråd i Oslo at kommunen gjerne blir med på en pilot for digitalt hc-kort.

– Vi skal lage en by for alle, uansett lommebok, alder eller funksjonsevne. Da må vi ta et oppgjør med tyveri og salg av stjålne HC-kort som mange er helt avhengig av, sa Sirin Stav, tidligere samferdselsbyråd til Handicapnytt.no den gang.

Brukeren ble glemt

Også dagens byråd har diskutert temaet og stiller seg positiv til en digitalisering.

I et brev datert 31.01.24 stilte Lars Petter Solås spørsmål til Samferdsels- og miljøutvalget i kommunen. Byråd Marit Kristine Vea svarte at Oslo gjerne bidrar som arena for utprøving, men at enkelte praktiske utfordringer måtte utredes.

WAYS har underveis i utviklingsløpet tatt hånd om mange av de praktiske utfordringene som ble tatt opp av Vea, og etter møter med flere kommuner og Statens Vegvesen er det tydelig at det er forskriftsproblematikken som hindrer utrullingen -og ikke det tekniske eller etterspørselen.

– WAYS må selvsagt som alle andre følge gjeldende lovverk og forskrifter, men utviklingen vår av et digitalt HC-kort bringer opp noen viktige utfordringer som bør belyses. Det oppfordres til at private aktører bygger løsninger ved å knytte seg til offentlige API-er, og noe av motivasjonen til å nettopp gjøre dette og skape gode løsninger for innbyggerne kan fort falle bort for private aktører om tjenestene som bygges ikke kan tas i bruk. I dette tilfelle virker det som om hele prosessen har stoppet opp fra myndighetens side, i alle fall tolket ut i fra manglende tilsvar eller oppdateringer i saken, forteller Haugland videre.

Lars Petter Solås, uavhengig i Oslo bystyre er tydelig på at noe må gjøres:

-Dagens løsning med HC-kort er både håpløst utdatert og blitt til en belastning for brukerne. En digital løsning er til det beste for alle, og vil sette en stopper for innbrudd i brukernes biler og tyveri av kortene, sier Lars Petter Solås i Oslo bystyre.

En stor utfordring slik vi ser det er at ingen underveis har tatt et overordnet ansvar for ferdigstillelsen av et digitalt HC-kort. Det er fullt mulig å gjøre en forskriftsendring som åpner for at digitale tjenester slik som vår kan utrulles. Vi kan trykke på den store lanseringsknappen på kort varsel, avslutter Haugland.

Følg Extraavisen på facebook!