Nyheter

Historisk godt resultat for byggfagene

Foto: Willy Bergsnov
Solid lønnsøkning, heving av minstelønnssatsene og det som er starten på en omfattende etter- og videreutdanningsreform. Dette er noen av resultatene etter at Fellesforbundet og NHO Byggenæringen kom til enighet onsdag formiddag.

Fellesforbundet er godt fornøyd med resultatet av årets tarifforhandlinger. Det sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Christian Justnes, i en uttalelse etter at resultatet var klart, Avtalen kom på plass etter 12 timer mekling på overtid.

– Dette er en god dag for bygningsarbeidere i Norge, og jeg er aller mest fornøyd med totaliteten i oppgjøret for våre medlemmer, sier Christian Justnes.

– Vi har sikret dem et solid økonomisk løft, forbedret tariffavtalen på flere områder og blitt enige med arbeidsgiverne om at vi sammen skal jobbe for et stort kompetanseløft for de som jobber i bransjen. 

Økt kjøpekraft og hevede minstelønnssatser

Delegasjonen fra Fellesforbundet videreførte rammen fra frontfaget på 5,2 prosent. Dette gir en reell lønnsøkning for Fellesforbundet medlemmer.

Alle vil få et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg til dette kommer en solid heving av alle satsene i overenskomsten.

Minstelønnssatsene heves med hele 12 kroner, noe som vil få ringvirkninger for hele byggebransjen da disse satsene er allmenngjorte og setter standard for hele næringen.

I tillegg til de sentrale tilleggene skal det føres reelle lokale lønnsforhandlinger.

Kompetansereform

Et viktig krav fra Fellesforbundet er å videreføre arbeidet med en kompetansereform. Sikring av inntekt ved kompetanseheving er et viktig mål for Fellesforbundet.

Endringer i teknologi, nye tekniske krav, miljø- og energiløsninger stiller nye krav til byggebransjen og bygningsarbeiderne.

Partene har blitt enige om å begynne et arbeid for å med hvordan regjeringens varslede kompetansereform best kan tilpasses bransjens og fagarbeidernes behov.

Avtalen stiller også krav til hensiktsmessig verneutstyr for alle. Det er store forskjeller på menn og kvinners behov til størrelsetilpasset verneutstyr som hjelmer, briller, hansker og liknende.

Arbeidsgiver plikter nå å ha verneustyr tilpasset både kvinner og menn der unisex-modeller ikke er tilfredsstillende.