Politikk

Høyre fremdeles med stø kurs mot ordførerstolen

Høyre har fremdeles stø kurs mot ordførerstolen ved høstens valg. Ihvertfall om vi skal tro medias kommunevalgmålinger.

extraavisen kan nok en gang presentere en stemningsrapport fra valgkampen. Som vanlig kommer denne stemningsrapporten i form av en lokal «måling» basert på et gjennomsnitt av medias kommunevalgmålinger slik de er publisert i mai.

Denne månedens «måling» er basert målinger publisert av TV2, ABC Nyheter, NRK/Aftenposten, VG og Kristelig Folkeparti.

Litt om målingen

Det er viktig å være klar over at dette ikke er en tradisjonell meningsmåling hvor personer i Nittedal blir spurt. Det er en landsomfattende måling, hvor et utvalg av velgere blir spurt om hva de ville ha stemt hvis det var kommunevalg i morgen.

Det man da kommer frem til, er et resultat for hele Norge. Så for å komme frem til et «resultat» for Nittedal, foretar man en såkalt nedbryting, en fordeling av svarene på den enkelte kommune. Denne nedbrytingen skjer etter et bestemt system, som er nærmere beskrevet på hjemmesiden til pollofpolls, og som er samme metode som blant annet NRK og TV2 bruker når de lager mandatoversikter basert på sine meningsmålinger.

Tallenes tale

PartiGj. snitt aprilGj.nitt maiEndring
AP23,621,0– 2,6
Høyre37,438,1+ 0,7
Frp13,613,4– 0,2
SV5,96,7+ 0,8
SP5,76,2+ 0,5
KrF2,02,5+ 0,5
Venstre6,27,0+ 0,8
MDG6,46,0– 0,4
Rødt4,64,2– 0,4
Andre0,50,4– 0,1