NyheterPolitikk

Høyre inviterer til åpent møte

Nå er valgkampen i gang. Det merkes på at nå inviteres det til folkemøter om det meste. Denne gang er det Høyre som inviterer til møte om pleie-, oppvekst- og eldreomsorg.

Høyre vil i løpet av denne valgkampen tydelig vise at de er et parti som favner bredt hva angår saker de vil fronte i den lokale valgkampen.

Denne gangen er det altså pleie- og oppvekstsektoren som Høyre mener fortjener et folkemøte.

Etter Høyres mening er en trygg og god oppvekst, gode skoler, tilgjengelige barnehager og en trygg og verdig eldreomsorg avgjørende for det gode livet i Nittedal. Godt samspill mellom frivilligheten, kommunen og det private initiativet er nøkkelen til gode tjenester nå og i framtiden.

Torsdag 20. april inviterer Høyre til åpent møte om folkehelse, oppvekst og eldreomsorgen i Nittedal. En rekke bidragsytere kommer for å sette ord på utfordringer og muligheter framover og det blir mulighet for debatt.

Høyre har trommet sammen en stor bredde av bidragsytere:

– Søndre Nittedal pensjonistforening v/ Dag Skirbekk og Torbjørg Rønning
– PBL Nittedal v/ Hege Skonnord
– Folkehelseforeningen v/ Annica Øygard
– Nordlandia Care prosjekt Glittre v/ Nina Høisæter og Terje Sandaa
– Kamilla Rogne Christensen, foresatt i Nittedalsskolen
– Dølis venner v/ Milli Lilleeng
– Frisklivssentralen om barn og unges psykiske helse v/ Steffen Gunnerud

Møtet finner sted torsdag 20. april kl 18:00, og stedet er kommunestyresalen.

Følg extraavisen på Twitter!