Politikk

Hva er korrekt navn på elva vår?

Det har dukket opp en sak der det er reist navnesak om stedsnavnet Nitelva. Det dreier seg om både korrekt navn og stavemåte. Saken er lagt på høring, så nå kan alle si sin mening, uansett om du er navne-, historie- eller språkinteressert.

Hva heter egentlig elva som renner gjennom bygda? For oss som bor i bygda kan det virke enkelt. Den heter Nitelva. Men så enkelt er det ikke, ihvertfall ikke når offentlige myndigheter er involvert.

I forbindelse med adressering i Lillestrøm kommune har Statens Kartverk og Språkrådet reist navnesak for stedsnavnet Nitelva. Saken tas opp for å få avklart riktig navn og skrivemåte for offentlig bruk.

I Nittedal gjelder saken følgende navn:
Nitelva/Nytjua/Netta/Nitta, elv i Lillestrøm, Rælingen, Nittedal og Lunner.Uttalt /`nyççua/, /`netta/, /`nitta/.Tidligere blant annet skrevet Nicia/Nizia/Nittiun/Nykuen/Nyk-Kiua.
Elva kalles Hakadalselva lenger opp. Det oppfordres også til høringsinnspill om hvor Hakadalselva og Nitelva skilles.

Kartverket har sendt saken til de berørte kommunene for høring, jamfør paragraf 8 i lov om stedsnavn. Ifølge lov om stedsnavn skal skrivemåter fastsettes med utgangspunkt i de nedarvede, lokale uttalene av navna. Derfor ber kommunen om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er lokale dialektuttaler. Dersom navnene blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Høringsuttalelser har frist på to måneder og må sendes Nittedal kommune innen 15.04.2024 merket sak 24/07477.