Politikk

Hva vil Nittedal med bygdas barnehager?

Hva mener de politiske om barnehagene, om private barnehager og styring kontra valgfrihet, likebehandling mellom ulike eierformer? Disse og andre spørsmål får du muligens svar på i Flammen tirsdag.

Tirsdag er det klart for den store barnehagedebatten i Flammen. Der stiller PBL de store spørsmålene som hva partiene mener om private barnehager, styring kontra valgfrihet, likebehandling mellom ulike eierformer – alt for å gi foreldre kunnskap om partienes syn.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) inviterer i morgen, tirsdag, til det de tydeligvis mener er «Den Store Barnehadebatten». Her er alle partiene som i dag sitter i kommunestyret invitert.

Bakgrunnen er selvfølgelig at PBL ser at den politiske vinden for tiden blåser i retning av at mer politisk kontroll med sektoren. Regjeringen ønsker å stramme inn overfor de kommersielle barnehagene og gi kommunene mer valgfrihet når det gjelder hvilke barnehager som får etablere seg i den enkelte kommune.

Mer valgfrihet for kommunene, vil innebære at eksempelvis kunne innebære kommunestyret her i Nittedal kan velge om de vil tillate kommersielle barnehager eller om de kun vil ha en miks av ideelle og kommunale barnehager.

Av temaer som vil bli debattert hva partiene mener om denne strategien satt opp mot foreldrenes valgfrihet. PBL vil også høre om partiene mener vi trenger større kontroll over denne sektoren.

Det vil nok også bli en viss debatt om det PBL mener er forskjellsbehandling mellom kommunale og private barnehager (både kommersielle og ideelle) hva angår offentlige tilskudd – dette til tross for at loven fastslår likebehandling.

Debatten som finner sted i Flammen tirsdag 9. mai kl 19, ledes av Lars Kolbeinstveit. Han er tilknyttet PBL, og har blant annet publisert artikler om partienes holdninger til private aktører i Stavanger kommune.

Fra bygdas politiske liv stiller alle partiene med sine toppkandidater.

Forhåpentligvis blir man litt klokere etter debatten.