Kultur/sport

Hva vil vi med bygdetunet?

Hva vil vi bruke bygdetundet ved gamle Hagen skole til? Det vil styret bak bygdetunet høre din mening om, og inviterer til møte for å høre din mening.

Nittedal Bygdetun er et samarbeid mellom Historielaget, Fortidsminneforeningen, Nittedal Teater og Nittedal kommune. Bygdetunet ligger ved det flotte 1880-bygget ved nå nedlagte Hagen skole.

På bygdetunet finnes i dag Nittedal Bygdesamling som består av lokalhistoriske gjenstander; alt fra møbler til verktøy og håndverk. Nittedal Bygdetun ligger ved det flotte 1880-bygget ved Hagen skole. Nittedal Bygdetun ligger ved det flotte 1880-bygget ved Hagen skole. Det er også skiutstilling med blant annet ski brukt av Stafett-Martin (Odd Martinsen) og de nittedalsproduserte Blå-skia. Du vil også kunne lese om og få se gjenstander fra Nitedals Krudtværk, Hakadals Verk og mopeder fra Flani Fabrikker i Nittedal.

Informasjonsmøte

Ildsjelene bak bygdetunet ønsker å skape interesse for stedet og aktivitetene, at bygdas innbyggere skal føle at bygdetunet er et sted man ønsker å oppsøke.

Det jobbes med å utvikle stedet videre til et godt tilbud for bygdas befolkning og tilreisende, et sted med aktiviteter, arrangementer, teater, utstillinger og informasjon om historien til Nittedal.

Som et ledd i dette inviterer de interesserte til et informasjonsmøte tirsdag 27. februar klokken 18.

Her vil man informere om status hva gjelder kommunens planer for stedet. De driftige ildsjelene vil også presentere tanker om fremtidig videreutvikling av stedet.

Målet er å gjøre bygdetunet til en enda bedre møtearena for hele Nittedal. Derfor ønsker man at stedet videreutvikles og tilrettelegges for enda mer bruk.

Styret for bygdetunet trekker frem, som eksempler på bruk av stedet, nye utstillinger, kurs og parsellhager, gapahuk/grillplass, utendørsscene med mere.

De ivrige ildsjelene er åpne for forslag. Du kan ta kontakt på informasjonsmøte eller på noen av de andre dagene stedet er åpent. Du kan også sende en mail til s-kjetry@online.no.