Nyheter

Hver sjette nordmann er ensom i jula

Hver sjette nordmann (16 prosent) svarer at de opplever ensomhet og utenforskap i jula. Det viser juleundersøkelsen som er en del av Frelsesarmeens Fattigdomsbarometer.

Mange nordmenn mener jula gir dem psykisk uhelse i stor grad. Det som skal være en hyggelig og sosial tid er for mange preget av mer ensomhet, indre uro og søvnløshet.I tillegg mangler 1 av 10 penger til helt vanlige levekostnader.

Det viser juleundersøkelsen som er en del av Frelsesarmeens Fattigdomsbarometer, utført av Opinion i desember.

Det er lett å tenke at juletiden er forbundet med noe positivt, men for mange er dette en tid som bringer frem mange mørke tanker og en forsterket opplevelse av ensomhet og utenforskap. Disse menneskene møter vi i hele desember, men også resten av året, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Hver sjette nordmann (16 prosent) svarer at de opplever ensomhet og utenforskap i ganske eller svært stor grad i jula.

– For de som har mulighet er dette en fin tid å prøve å løfte blikket og se de mange som har behov for å bli sett i jula. Vær et medmenneske og gi oppmerksomhet når du kan, og trenger du selv at andre er der for deg, prøv å be om hjelp. Mange ønsker å hjelpe og mange trenger hjelp, men det er ikke alltid man finner hverandre, sier Herikstad.

Frelsesarmeen har delt ut julehjelp iform av mat og gaver i desember og har i tillegg en rekke fellesskapsarrangementer i jula.

Folks økonomi er også blitt langt dårligere, nå svarer hele 1 av 10 i Frelsesarmeens Fattigdomsbarometer at de ikke har penger nok til å dekke vanlige levekostnader fra dag til dag. Prosentandelen var 7 prosent da Opinion begynte målingene for Frelsesarmeen i august, men er 10 prosent nå i desember.

Tøff jul

En av fem (19%) svarer i undersøkelsen til Frelsesarmeen og Opinion at de føler på indre uro og nervøsitet i jula, i ganske eler svært stor grad.

– For mange kan jula være en spesielt vanskelig tid. Det kan handle om en tom stol på julaften, en familie i oppløsning, rusproblematikk, vold, dårlig økonomi, vanskelige relasjoner eller mangel på relasjoner, sier Herikstad.

I samme undersøkelse svarer 22 prosent at de vil være mindre sosiale enn de pleier denne julen på grunn av økonomi.

– Vi vet at jula er en vanskelig tid for mange, og kanskje spesielt i år der den personlige økonomien er blitt enda strammere. Frelsesarmeen har en rekke aktiviteter gjennom julehøytiden og anbefaler folk om å sjekke med våre kirker og nærmiljøsentre for å se om det skjer noe du kan være med på der du bor, sier Herikstad.

Psykisk uhelse i jula

Undersøkelsen er utført i desember 2023 og dette svarer et landsrepresentativt utvalg på 1005 personer at de opplever i ganske eller svært stor grad i julen:
19 prosent opplever indre uro eller nervøsitet
17 prosent opplever håpløshet (mangel på tro på fremtiden)
16 prosent opplever utenforskap eller ensomhet
15 prosent opplever tiltaksløshet

Måer ulike typer fattigdom

Frelsesarmeen har gjennom Opinion målt hvordan endringer i økonomien får konsekvenser for befolkningen som sådan, foreldre og deres barn siden august. Det være seg materielt, sosialt, fysisk og psykisk.

Fattigdomsbarometeret er en måling hvert kvartal av et landsrepresentativt utvalg. Dette for å kunne vite mer om utviklingen i behovet for hjelp og omsorg ute i samfunnet og vurdere denne opp mot hjelpen Frelsesarmeen gir. I tillegg til dette har Frelsesarmeen i mange år utført en egen undersøkelse knyttet til jul.