Krim

Hvor langt strekker et kontaktforbud seg?

Ill.foto: Wikimedia Commons
Bryter man et forbud mot kontakt dersom man trykker «liker» på facebookgruppa til jobben der din ekspartner jobber? Det må Romerike tingrett ta stilling til i slutten av denne måneden.

I slutten av denne måneden, må Romerike tingrett ta stilling til hvor langt et kontaktforbud strekker seg. Betyr kontaktforbud for eksempel at man ikke kan like samme side på facebook som den man har forbud mot å kontakte? Påtalemyndigheten mener ihvertfall at det å like samme side som den personen man ikke kan kontakte, kan ses på som å søke kontakt med denne personen.

Selve bakgrunnen for saken er ikke bestridt. En kvinne ble i juli 2023 ilagt et såkalt kontaktforbud overfor sin eksmann. Kontaktforbudet gjaldt for en periode på to år, og innebærer at hun i denne perioden ikke kan forfølge, besøke eller på annet vis kontakte sin eksmann.

I den periode hun har vært underlagt dette kontaktforbudet, har hun på facebook «like» en facebookside/gruppe som tilhører hennes eksmanns arbeidsgiver. Dette mener altså påtalemyndigheten er gjort for å forfølge sin eksmann, noe kvinnen bestrider.

Slik kvinnen ser saken, er ikke dette at hun liker denne siden vært rettet mot eksmannen. Følgelig mener hun at hun ikke har brutt noe kontaktforbud.

Gjennom sin forsvarer sier kvinnen at firmaet bak denne siden/gruppen, er et stort foretak med flere hundre ansatte fordelt på seks land. Hennes forsvarer sier at kvinnens eksmann ikke eier foretaket det er snakk om. Han har ingen lederstilling i foretaket, og har heller ikke noe å gjøre med foretakets profilering på sosiale medier.

Omvendt voldsalarm

Påtalemyndigheten på sin side har varslet at de vil nedlegge påstand om forlengelse av kontaktforbudet samt at de vil be om såkalt omvendt voldsalarm.

Omvendt voldsalarm innebærer at det er trusselutøveren, og ikke den voldsutsatte, som må bære byrden og gå med elektronisk fotlenke.

Det er satt av en dag til behandling av saken i retten.

Følg Extraavisen på facebook!