Nyheter

Importerte egg bør varmebehandles godt

Ill.foto: Torbjørn Tandberg/Landbruksdirekyoratet
I butikkene finnes det nå egg fra flere land utenfor Norden. Noen av disse eggene kan ha salmonella i seg. Det er derfor viktig at forbrukere varmebehandler egg som kommer utenfra Norden skikkelig, og har god håndhygiene på kjøkkenet.

Norske egg kan spises bløtkokt og kan brukes i andre produkter som spises uten skikkelig varmebehandling. Det samme gjelder egg fra de nordiske landene.  

Nå er det imidlertid mangel på norske egg og det importeres egg fra land som har mye høyere forekomst av salmonella. Selv om de importerte eggene skal komme fra dyreflokker som testes, kan de likevel ha salmonella i seg. 

– Norske forbrukere er godt vant til å kunne spise bløtkokte egg og håndtere rå egg uten spesielle hensyn med tanke på salmonella. Nå derimot så ser vi at det importeres egg fra andre land hvor det er mye større forekomst av salmonella, sier Randi Edvardsen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

– Det er derfor viktig at du sjekker hvor eggene kommer fra. Det skal være tydelig merket på pakken med landkode, som er NO for Norge, SE, FI og DK for de andre nordiske landene. Er eggene fra land utenfor Norden så bør du varmebehandle disse godt, sier Edvardsen. 

Vi oppfordrer derfor alle til å:
* ikke spise bløtkokte importerte egg som kommer utenfor Norden
* ikke smake på kakedeig med slike egg 
* ikke lage majones eller eggedosis av slike egg
* ha god kjøkkenhygiene ved håndtering av slike egg

Salmonella drepes ved koking og steking, og det er viktig at eggene blir helt gjennomkokt eller -stekt. Denne anbefalingen gjelder ikke egg fra Sverige, Finland og Danmark, fordi disse landene har like strenge salmonellakrav til sine eggprodusenter som vi har i Norge. 

Følg Extraavisen på facebook!