Nyheter

Ingen bevis for israelsk påstand

Foto: Wikimedia Commons
Israel får nå et problem. En uavhengig granskingskomite finner ingen bevis til støtte for Israelsk påstand om at ansatte hjelpeorganisasjonen UNRWA var involvert i Hamas’ angrep på Israel i oktober ifjor.

Det var i januar Israel fremsatte påstandene om at flere ansatte i FNs hjelpeorganisasjon for Palestina (UNRWA) hadde koblinger til terrorgruppen Hamas. Disse skulle også ha vært involvert i angrepet på Israel i oktober i fjor.

FN tok de israelske påstandene høyst alvorlig. De ansatte det var snakk om, tolv i tallet, fikk sparken, og det ble bestilt en uavhengig gransking. Denne granskingskomiteen, ledet av den tidligere franske utenriksministeren Catherine Colonna, har nå fremlagt sin rapport.

På en pressekonferanse ved fremleggelsen, sa Colonna at de har funnet det komiteen kaller utfordringer med nøytraliteten til de UNRWA-ansatte på bakken. Slik komiteen ser det, vil det alltid være rom for forbedringer.

Ifølge NRKs nettutgave, sier komitelederen at det ikke er noen nyhet at organisasjonen har utfordringer knyttet til politisering av de ansatte. Det gjelder ikke alle, men noen få, ofte knyttet til stillinger med mer påvirkningskraft.

Men når det gjelder de alvorlige påstandene Israel kom med, påstander om at UNRWA-ansatte var delaktige i Hamas’ angrep, finner ikke komiteen holdepunkter for dette. Komiteens konklusjon er at disse påstandene er nettopp dette, udokumenterte påstander. Israel har, ifølge rapporten ikke fremkommet med bevis for sine påstander.

Har et grundig system

Komiteen konkluderer med at UNRWA, i motsetning til hva mange har hevdet, har et veldig godt og grundig system for å sikre nøytralitet. Blant annet har organisasjonen et system med bakgrunnsjekk av alle ansatte.

– De har kanskje et mer utviklet system enn hva mange andre FN-organisasjoner og byråer har, skriver NRK.

Komiteen skriver i sin rapport at organisasjonen jevnlig oversender lister over ansatte til israelske myndigheter, nettopp for å sjekke deres bakgrunn.

Per dags dato har ikke israelske myndigheter informert UNRWA om bekymringer knyttet til noen av organisasjonens 30.000 ansatte.

Likevel kommer komiteen med en rekke anbefalinger. Det anbefales blant annet å etablere en egen arbeidsgruppe som skal ha fokus på nøytralitet. Denne arbeidsgruppen skal også fokusere på å kommunisere tydeligere og oftere med donorland samt at flere av topposisjonene på bakken blir besatt av personer fra flere land enn i dag.

Så får man se om komiteens konklusjoner medfører endringer i situasjonen hva angår organisasjonens muligheter til å drive det de er der for – å drive nødhjelp blant palestinerne i Gaza og på Vestbredden.

Følg Extraavisen på Facebook!