NyheterPolitikk

Ingen endring fra forrige måned

Avisenes kommunevalgmålinger for april viser små endringer her i Nittedal. Rune Winum har fremdeles stø kurs mot å overta ordførerkjedet i september.

Meningsmålingene fortsetter å strømme på foran høstens kommunevalg. extraavisen vil fortsette å publisere en lokal «måling» basert på et gjennomsnitt av avisenes kommunevalgmålinger. Det at det er en kommunevalgmång, betyr at et utvalg av velgere blir spurt om hvilket parti de ville stemt på hvis det var kommunevalg,

Det man da kommer frem til, er et resultat for hele Norge. Så for å komme frem til et «resultat» for Nittedal, foretar man en såkalt nedbryting, en fordeling av svarene på den enkelte kommune. Denne nedbrytingen skjer etter et bestemt system, som er nærmere beskrevet på hjemmesiden til pollofpolls, og som er samme metode som blant annet NRK og TV2 bruker når de lager mandatoversikter basert på sine meningsmålinger.

Måler tendens

Det er viktig å være klar over at dette ikke er en meningsmåling tatt opp her i Nittedal. Den tar ikke hensyn til lokale variasjoner, det vil si lokale saker som fort kan avgjøre et valg i den enkelte kommune. Om ett parti har en kandidat som er veldig godt likt lokalt, eller om et parti fronter en populær eller upopulær sak, det fanges ikke opp i en slik måling.

Men slike nedbrutte målinger er regnet for å være gode på å måle tendenser, altså svingningene i velgermassen.

Fasiten får vi uansett mandag 11. september.

Tallenes tale

PartiSnitt marsSnitt aprilEndring mars-april
AP22,623,62,0
Høyre36,337,41,1
Frp13,013,60,6
SV7,05,9– 1,1
SP6,95,7– 1,2
KrF2,52,0– 0,5
Venstre6,46,2– 0,2
MDG5,76,40,7
Rødt4,34,60,3
Andre0,40,50,1

Mandatoversikt

PartiValg 2019Beregnet april 2023Endring
AP76– 1
Høyre8102
Frp341
SV220
SP32– 1
KrF10– 1
Venstre22
MDG22
Rødt11
Andre00