Politikk

Ingen skal dekke valget bedre enn oss

extraavisen har en klar målsetting med vår dekning av det kommende kommunevalget; ingen skal dekke det bedre enn oss!

Det stunder mot kommunevalg. Alle partier som vil delta i valget har nå vært nede på rådhuset og levert sine lister med kandidater. I løpet av de nærmeste ukene vil bygdas partier ha klare sine valgprogrammer og sine planer for hvordan de skal vinne valget lokalt.

Disse planene skal nå settes ut i livet. Det kommer til å bli et levende liv med stands rundt om i bygda, ulike valgmøter – mang en interesseorganisasjon vil nå benytte sjansen til å få frem sine saker – og lage valgdebatter.

Det har vært vanlig at mye av aktiviteten har foregått i området ved Mosenteret. Ved forrige kommunevalg ble partienes ulike stands fordelt ved siden av inngangen til senteret og bort over langs veggen inn mot polet.

Dette var forandret ved stortingsvalget for to år siden. Da ble partiene «forvist» til Prøysentorget. Om det blir slik denne gangen er det ingen som vet ennå, Men mye taler for at samtlige av partiene planlegger å spre sine aktiviter til flere steder. Hagansenteret er jo da et opplagt sted å ha aktiviteter.

Slik vil extraavisen dekke valget

Uansett om hovedarenaen for partienes valgkamp blir på Mo, Hagan eller andre steder – så skal vi dekke det. Vi skal dekke valgmøter, skrive om hva partiene har i sine programmer. Vi kommer til å «trykke» alle partienes valglister og presentere partines viktigste saker. Men vi vil også ta for oss hva meningsmann mener.

extraavisen satser også på å lage våre egne målinger av valgvinden – det som kalles meningsmålinger.

Disse målingene vil skje ved at vi tar utgangspunkt i medias kommunevalgmålinger. Frem mot valget vil det i media bli presentert en rekke kommunevalgmålinger. Disse avviker fra de vanlige målingene, hvor velgerne blir spurt om hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg – i kommunevalgmålingene spørres det om hva man ville stemt hvis det var kommunevalg. Resultatet blir så brutt ned på den enkelte kommune etter bestemte kriterier, de samme kriteriene som NRK og TV2 bruker.

Vi vil så slå sammen alle målingene for en måned. Dermed vil vi få et gjennomsnitt av de målingene som er offentliggjort.

Dette gjennomsnittet vil vi så bruke som utgangspunkt for en tenkt mandatberegning. Mandatberegningen gjøres ved å bruke Pollofpolls utmerkede nettside.

Tar ikke lokale hensyn

Denne måten å lage meningsmåling har sine svakheter.

Den viktigste svakheten er selvfølgelig at den ikke tar hensyn til lokale forhold. Hvis det for eksempel blir mobilisert her i Nittedal for eller mot sentrumsutbyggingen, så vil ikke en slik måling fange opp dette. Derimot regnes en slik metode for å være god på å fange opp trender og tendenser. Du kan lese mer om dette på pollsofpolls hjemmeside.

Valgnatta

Høydepunktet for partiene, det de ser frem mot, er valgnatta.

extraavisen vil selvføgelig være til stede og følge opptellingen. Vi vil lage stemningsreportasjer og bringe intervjuer med både seierherrer og valgtapere – og selvfølgelig dekke det som skjer etterpå.

Hvem blir ordfører? Hvem samarbeider med hvem? Alt vil du finne i extraavisen.

Følg extraavisen på Twitter!