Politikk

Israelsk etterretningstopp går av

Foto: IDF/Wikimedia Commons
Mandag morgen annonserte sjefen for den militære etterretningen i Israel, Aharon Haliva, at han trekker seg fra stillingen. Han begrunner sin avgang med den kritikk som er blitt rettet mot tjenesten etter Hamas’ angrep mot Israel i oktober i fjor.

Det kom ikke som noen overraskelse at sjefen for den israelske militære etterretningstjenesten (Aman) trakk seg i kjølvannet av angrepet fra Hamas mot Israel i oktober ifjor.

Som Extraavisen skrev, ligger mye av grunnen til at Hamas kunne gjennomføre angrepene mot Israel i oktober ifjor, nettopp i det at etterretningen, særlig den militære sviktet. Amans oppgave er blant annet å holde øye med nabolandenes, herunder de palestinske områdenes, militære styrker.

For å overvåke hva som skjer langs sine grenser, har Israel spekket grensen med overvåkingskameraer. Droner flyr over området kontinuerlig, og høyt over hele Midtøsten henger israelske spionsatelitter.Som ett av få land har Israel tilgang på militære spionsatelitter. Landet skryter selv av at landets nettverk av satellitter gjør at de ser hele Midtøsten – til og med litt mer enn det.

Men kanskje det ypperste landet disponerer, er Skystar Aerostat-systemet. Dette er et system utviklet av Israel, og består av ballonger utstyrt med avansert overvåkingsutstyr. Disse ballongene kan holde seg i lufta i 72 timer. Også andre land har anskaffet seg dette systemet, blant annet er USA og Russland blant de land som står på kundelisten.

Fikk kritikk

Det er blitt rapportert i media at i månedene forut for angrepet, kunne israelsk etterretning se på sine skjermer hvordan Hamas forberedte et angrep. Tegnene var så tydelige, at ballongførerne og kameraoperatørene sendte meldinger til hovedkvarteret – alt til ingen nytte.

Mye av kritikken mot den militære e-tjenesten går nettopp på manglende oppfølging av de mange advarslene som kom.
Så sent som kvelden før angrepet. Observatørene hadde lagt merke til uvanlig stor aktivitet fra Hamas. Denne rapporten skapte stor uro i hærledelsen, og sjefene for de ulike etterretningstjenestene ble alarmert. Men ingen ting skjedde, bortsett fra at noen av toppsjefene dro på jobb. Men sjefen for den militære etterretningstjenesten deltok ikke.

Slik kritikerne ser det, skyldes det at Hamas klarte å gjennomføre angrepet, er klar svikt på toppen av den israelske etterretningspyramiden. Det har begynt å komme krav om at en slik svikt må få konsekvenser.

Den fremsatte kritikken har nå altså sjefen for Aman, Aharon Haliva, tatt konsekvensen da han tidligere denne uken sa opp stillingen sin som sjef for Aman – en stilling han har hatt siden 2021. Men samtidig med at han leverte sin oppsigelse, gjorde han det klart at han og Aman ikke var alene om å ha feilet. Han tok derfor til ordet for nedsettelse av en statlig gransking og få på bordet alle de faktorer som gjorde at forsvaret sviktet.