Nyheter

Kan bli langvarig togstans

Det kan bli lenge til det går tog på Gjøvikbanen forbi Åneby. Det opplyser BaneNOR tirsdag ettermiddag.

Det var mandag kveld at et togsett sporet av ved Åneby stasjon. Avsporingen skyldes en feil ved en sporveksel. Denne feilen skyldes at sporvekselen var blitt utsatt for en skade.

Hva som forårsaket skaden er for tidlig å fastslå. BaneNORs ulykkeskommisjon er i arbeid på stedet, et arbeid som kan ta tid.

Togsettet som sporet av er nå fjernet, men det betyr ikke at man bare kan starte opp å kjøre tog på strekningen.

Først må sporvekselen repareres, noe som kan ta tid. Dette da det her er snakk om deler som ikke er hyllevare, men må spesialbestilles.

Etter hva som opplyses, håper BaneNOR å komme i gang med arbeidet i løpet av helga.
Fram til dette arbeidet er ferdig, vil togtrafikken mellom Nittedal og Hakadal være innstilt. Dette innebærer at tog fra Oslo vil snu på Nittedal stasjon, mens tog fra Gjøvik vil snu på Hakadal stasjon. Mellom de to stasjonene vil passasjerene bli fraktet med buss.