Politikk

Kan bli strid rundt Glittre

Det er mange skjær i sjøen for de blåblå når de nå skal samles om et samarbeid de neste fire årene. Ett av skjærene er bruken av Glittre.

Helt siden Glittreklinikken ble lagt ned i 2018, og senere solgt til Norlandia Health Care (Norlandia), har det vært lagt mer eller mindre realistiske planer for etterbruk av det gamle sykehuset.

Eierne har naturlig nok vært aktive for å få aktivitet i bygget. Et tomt bygg er jo død kapital. Men tross intensivt arbeid har det, foruten korttids asylmottak og rehabilitering av skadde ukrainske soldater, vært liten aktivitet i bygget.

For noen år siden spilte Norlandia inn ideen om å etablere en helsepark på Glittre. Denne helseparken skulle romme en rekke helserelaterte aktiviteter – eksempelvis rehabilitering, sykehjem og ikke minst et helsehus.

Disse planene kom så langt at at Norlandia utarbeidet et forslag til avtale, et avtaleforslag som ikke falt i god jord hos kommunestyret. Dette hovedsaklig da avtalen forutsatte at kommunen leide et areal tre gangen hva de hadde behov, eventuelt overtok ansvaret for å skaffe leietakere til det arealet kommunen ikke hadde behov for selv.

Kommunestyret sa i vedtaket at spriket mellom partene var så pass stort at man ikke så noe poeng i å gå videre med ytterligere forhandlinger med Norlandia.

Arealplan

Dermed skulle man tro tanken om aktivitet på Glittre var lagt død. Men i næringslivet legges en god ide aldri helt død, man bare arkiverer den til senere bruk.

Anledningen til å hente den frem igjen kom da Nittedal skulle vedta en ny arealplan. Her ble den solgt inn på nytt, men denne gangen som et supplement til kommunens tjenester.

Det er velkjent at kommunens økonomi ikke akkurat er blomstrende.

Samtidig viser alle oversikter at vi i årene fremover vil ha behov for flere sykehjemsplasser. Allerede i dag leier vi plasser på Jevnaker.

Den ideen Norlandia nå prøvde å selge inn, er at de kan bidra til å avhjelpe mangelen på sykehjemsplasser samt få på plass et helsehus, alt uten å belaste kommunekassa ytterligere.

Dette gjøres ved at Nittedal kommune inngår avtale med Norlandia om samarbeid. Et slikt samarbeid vil da innebære at kommunen leier seg inn i helsebygget og etablerer seg der med helsehus og sykehjem frem til kommunekassa igjen tillater store investeringer i helsebygg.

Ikke enighet

Ikke uventet var dette som musikk i ørene på Høyre og Frp. Her kunne de få både helsehus og flere sykehjemsplasser – plasser som ville gjøre det mulig å hente hjem de pasientene som i dag er plassert på sykehjem utenbygds – uten å måtte investere i nybygg.

Begge partiene har i valgkampen frontet et sterkt ønske om å ta i bruk Glittre igjen. Rettere sagt har de to partiene under valgkampen gått inn for å gå i forhandlinger med Norlandia bruk av bygningene basert på det areal kommunen har bruk for.

Høyre har her kanskje vært høyest på banen. Da partiet tidligere i våres, som et ledd i valgkampen, arrangerte et folkemøte om folkehelse, ble bruk av Glittre viet stor plass, To av innlederne var hentet fra Norlandia for å fortelle om Glittres fortreffelighet.

Så når da Høyre, sammen med Frp, i løpet av oktober overtar styringen her i bygda, så skulle man tro veien ligger åpen for Glittre?

Ett hinder som kan bli avgjørende her, er at de to partiene ikke har flertall alene. De er avhengige av støtte fra andre partier. De mest nærliggende støttepartiene er Venstre og KrF. Ingen av disse partiene er overvettes tilhengere av at kommunen skal involvere seg i Glittre. Verken KrF eller venstre har noe om Glittre i sine lokale valgprogrammer, men viste sist spørsmålet var oppe i kommunestyret ingen positive signaler. De valgte å stemme for rådmannens forslag om å avslutte samtalene om en avtale med Norlandia.

Slik saken da står før de fire partiene som nå utgjør flertallet går inn i forhandlinger om en samarbeidsavtale, så ligger fremdeles mulig bruk av Glittre i det blå. Mye vil avhenge av hvor hardt Høyre/Frp vil presse på for å ha med Glittre i avtalen. En byttehandel som godt kan tenkes er at Venstre får posisjonen som varaordfører i bytte mot å godta at Glittre blir en del av samarbeidsavtalen. Svaret får vi kanskje når de fire posisjonspartiene blir enige og fremlegger en samarbeidsavtale.