Debatt/kommentarerNittedal

Kan fornuften til politikere seire mot kapital?

Politikerne i Nittedal er på vei å vedta et meget kostbart planprogram. Det gjelder utvikling av Varingskollen med utvidelse av alpinanlegg og boliger – kanskje også hotell.

For å finansiere dette skal det anlegges et massedeponi i urørt natur. Noe som gir en betydelig inntekt til Varingskollen Alpint AS og kanskje Nittedal kommune – har ikke helt klart for meg hvem som er mottaker av pengene.

Nå får vi se om vi har politikere som tørr å være «den voksne» som setter grenser og sier nei!

Se på bildet under. Dette er eneste veien til området det er snakk om. Gjennom dette «lille hullet» går det ca 500 biler om dagen. På vinteren kommer trafikk til Varingskollen i tillegg.

Foto: Tore Øygard

Her går og sykler folk som skal med toget. Barnehage barn og elever ved skolene passerer her, nesten hver dag.

Det sier seg selv at man ikke kan ha anleggstrafikk i første omgang og siden trafikken til nye boliger, et større alpinanlegg og kanskje hotell, gjennom det samme «lille hullet».

Tenker at det er to ting man kan vedta:

1. Utsett saken slik at kommunen oppfyller lovpålagte krav om medvirkning i henhold til fakta som nå foreligger. Eller, at det i hvert fall er et godkjent referat fra møtet 14.05.24 i sakspapirene.

2. Utred kun at undergangen – kulverten utredes. Er det mulig å få til en undergang med to kjørefelt og gangfelt + en egen rømningsvei i dette området? Hvis ikke det er mulig faller alt det andre. Da er det uforsvarlig å bruke mange millioner kroner på en drøm som man ikke kan oppfylle.

Ikke bruk penger på alt det andre i planprogrammet nå.

❤️ Bruk dem på gang og sykkelvei slik at ALLE barna i Hakadal har trygg vei til Elvetangen skole.

❤️ Bruk dem på å ansatte en til utekontakt.

❤️ Øke fritidstilbudene på ungdomsklubben.

JA – vis at dere kan ta kunnskapsbaserte beslutninger som skaper trygghet og livskvalitet for innbyggerne.

Dette handler ikke om å være imot utvikling av Varingskollen alpinanlegg. Det handler om å være for trafikksikkerhet og trygghet for alle mennesker som bor i Nittedal kommune.

Følg Extraavisen på facebook!