Transport

Kanskje får vi «nattog» til Nittedal

Irritert deg over at byturen må avsluttes tidlig for å rekke siste tog hjem? Det vil SVs Markus Tønseth gjøre noe med.

Vi har vel alle kjent på irritasjonen over å måtte avslutte en hyggelig kveld «på byen» for å rekke siste tog hjem?

Ikke vet vi om SVs Markus Tønseth er blant de som har blitt rammet av slikt stress. Men han har ihvertfall levert en interpellasjon til kommunestyret der han tar opp spørsmålet.

I interpellasjonen skriver SV-representanten at «mange innbyggere i Nittedal ønsker å benytte tog og annen kollektivtransport mest mulig. Vi ser at begrensa togtider er et hinder for at folk skal ta tog. Lite fleksible togtider kan bidra til at flere velger å kjøre bil mellom Oslo og Nittedal.»

Tønseth opplyser at siste lokaltog fra Oslo til Nittedal fredag og lørdag kveld går kl. 21:44, mens siste regiontog natt til lørdag og søndag går kl. 00:04.

Det heter videre i interpellasjonen at det fra innbyggerhold er blitt rettet henvendelser til BaneNOR om de kan sette opp ekstra avganger. Svaret fra BaneNOR er at slike forespørsler må komme fra politisk hold om de skal vurdere dem.

SV ber derfor kommunestyret sende BaneNOR om å se på muligheten for å utvide togtilbudet på kvelds- og nattetid.

Går nattbusser

Nå må det til det SV-representanten skriver opplyses at de regiontogene som kjører til Gjøvik, har stopp på stasjonene Åneby/Varingskollen og Hakadal på kveldstid. Det riktig at regiontogene ordinært ikke stopper på disse stasjonene, men dersom det er passasjerer til disse stasjonene på kveldstid – ja, så stopper de. Siste regiontog fra Oslo S i retning Gjøvik har avgang kl. 00:04.

Det kan også legges til at dersom byturen en sen fredag- eller lørdagskveld medfører at man ikke rekker siste tog, så går det nattbusser fra bussterminalen på Grønland til Nittedal. Natt til lørdag og søndag går siste buss kl 03:25. Denne bussen kjører også opp Stasjonsveien til Nittedal stasjon, før den fortsetter til Hakadal.