Nyheter

Katastrofalt lite nødhjelp slippes inn til Gaza

– Vi ser det gang på gang. Israels lovnader om mer nødhjelp er en distraksjon, sier utenlandssjef i CARE Norge Gudrun Bertinussen.

5. april annonserte Israel at de ville åpne for mer nødhjelp inn til Gazastripen, blant annet gjennom å åpne grenseovergangen Erez nord på Gazastripen. To uker senere ser sivilbefolkningen på Gazastripen lite til den store økningen i nødhjelpen de har blitt lovet. Samtidig øker spenningen mellom Israel og Iran. 

– Vi må ikke la Gaza havne i skyggen av Iran. Det vil være en dødsdom for folk i Gaza om ikke trykket for mer nødhjelp opprettholdes. Utspill som det vi så fra Israel 5. april skaper et inntrykk av at det kommer inn mer nødhjelp enn det faktisk gjør, sier Gudrun Bertinussen, utenlandssjef i CARE Norge.  

Hun peker på at selv om noen trailere slippes inn, er ikke det det samme som at nødhjelpen når helt frem til de som står i fare for å dø.  

– Og det er jo det som er hele poenget ned nødhjelp. For å få det til må nødhjelpen bli koordinert, fordelt etter behov, uhindret, til de som lider mest. Det krever en gjennomsiktig koordinering av forutsigbare avtaler der folks behov er i sentrum. Det er ikke tilfelle for Gaza, sier Bertinussen. 

Som en av få internasjonale hjelpeorganisasjoner, er CARE og deres partnere til stede over hele Gazastripen, blant annet med helseklinikker og vanndistribusjon. 

– Våre kollegaer i Gaza er dobbelt rammet i denne situasjonen. De har selv måttet legge på flukt, og sliter med å få nok mat til sine egne barn. Samtidig gjør de alt de kan for å hjelpe, med den enorme risikoen det innebærer, mens hjelpen som kommer inn fortsatt bare er en dråpe i havet, sier Bertinussen.   

Mindre hjelp inn i april enn i januar 

FNs generalsekretær gjentok senest torsdag denne uken at det må åpnes for at mat og annen nødhjelp kan fraktes trygt via alle mulig ruter og grenser, til alle områder av Gaza. Verdens matvareprogram (WFP) meldte onsdag at det så langt i april er 392 lastebiler med mat som har krysset grensene inn til Gaza. Det utgjør halvparten av mengden som kom inn i januar.  

– Ved grensen i sør står det hjelpesendinger i kø og venter. Det er ingen grunn til å ikke la de slippe over. Hjelpeorganisasjoner må få slippe til og utøve sitt mandat. Det er ingen grunn til å opprettholde unødvendige hindre for at humanitært arbeid skal kunne skalere opp, sier Bertinussen. 

17. april uttalte en talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter at Israel fortsetter å legge ulovlige hindringer i veien for nødhjelp til Gazastripen.  

– Vi frykter at Gaza nå kommer i skyggen av konflikten med Iran. En mulig invasjon av Rafah henger fortsatt over folk som en ny, dødelig eskalering i Gaza. Folk som har forsøkt å bevege seg nordover fra Rafah har blitt beskutt langs veiene. Katastrofen i Gaza vokser i omfang for hver dag som går, sier Bertinussen.  

Barn dør av sult 

– CAREs partnerorganisasjon Juzoor, som driver medisinske sentre nord på Gazastripen, forteller at situasjonen der er katastrofal. Hver måned er det stadig flere barn som dør på grunn av sult og sykdommer. Mødre kan ikke amme barna sine, fordi de selv er underernærte, sier Bertinussen, og fortsetter:  

– Folk i Gaza sulter, og sulten er farligst for de minste barna. Barn trenger mat, men også rent vann for ikke å bli syke. Skada barn trenger forsvarlig medisinsk behandling, medisiner mot infeksjoner i sår, hjelpemidler om du har mistet bein og armer. Det mangler uthvilte leger og sykepleiere, utstyr på sykehus og klinikker, det mangler medisiner, sier Bertinussen. 

1,9 millioner palestinere vært nødt til å flykte fra hjemmene sine. De bor i overfylte flyktningleirer, uten tilgang på rent vann, der 160 mennesker må dele et toalett. Sykdommer spres raskt: siden oktober har det vært rapportert om mer enn 586.000 tilfeller av luftveisinfeksjoner, og 220.000 tilfeller av diaré. 

– Når tilgangen på mat, vann og medisiner er så minimal, blir sykdommer som dette livstruende, sier Bertinussen.

Følg Extraavisen på facebook!