Nyheter

Kjedekollisjon på fylkesveien

Ved 08.40-tiden i morges fikk politiet melding om en kjedekollisjon på Gjelleråsen.

Det var snakk om tre biler som kjørte inn i hverandre på fylkesvei 22, Trondheimsveien, ved Gjelleråsen.

Etter ulykken klaget en av de involverte over nakkesmerter, og en ambulanse ble rekvirert.

Selve hendelsesforløpet, ut over at de tre bilene kjørte inn i hverandre, er uklart. Ulykken medførte ikke trafikale problemer av betydning.

Det blir videre opplyst at de involverte bilførerne ordner opp i minnelighet ved å fylle ut skademeldingsskjema.