Næringsliv

Kommunen får næringsrådgiver

Det er lenge siden Nittedal kommune brukte ressurserr på næringsutvikling i kommunen. Men nå viser kommunen ambisjoner innen næringsliv, og ansetter en næringsrådgiver.

Nittedal kommune har vedtatt en en strategisk næringsplan. Den strategiske næringsplanen sier at kommunen skal arbeide for en næringsutvikling som legger til rette for et godt lokalsamfunn og bidrar til økt sysselsetting.

Næringsutvikling er en viktig oppgave hvor utvikling av tettsted, bostedsattraktivitet og utvikling av infrastruktur er sentrale faktorer for å lykkes.

I planen beskrives strategiske mål for næringsutvikling i Nittedal kommune.

Næringsplanen skal forsterke samspillet mellom offentlig- og privat sektor.

I det hele tatt er det ikke måte på hvor viktig det er å utvikle næringslivet her i bygda. Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og er et viktig bidrag til lokal og regional samfunnsutvikling. Et godt partnerskap med kommunen kan gi næringslivet et konkurransefortrinn og styrke utviklingen av nittedalssamfunnet.

God næringslivsutvikling bidrar også til at ungdom motiveres til å fullføre videregående skole med fagutdanning, samt at det legger til rette for lærlingeplasser i næringslivet. Gjennom dette utjevner næringslivet sosiale forskjeller og bidrar til å redusere utenforskap.

For å sikre en god gjennomføring av denne planen, skal det nå ansettes en næringsrådgiver nede på rådhuset.

Den som blir ansatt som næringsrådgiver, vil arbeide med utvikling av Nittedal sentrum hvor det legges til rette for næringslivet. Næringsrådgiveren vil også få ansvaret for å videreutvikle samarbeidet mellom Nittedal kommune og Nittedal næringsforening

Søknadsfristen er 14. januar.