Politikk

Kraftige reaksjoner på utestengelse fra debatt

Flere partier reagerer på det de mener er utstengelse fra den politiske debatten under næringslivsdagen i Flammen.

På torsdag arrangerte Nittedal næringsforening Næringslivets Dag i Nittedal. Ett av de mange interessant programpostene under denne dagen var en paneldebatt om sentrumsutviklingen på Rotnes.

Dette er en sak som engasjerer sterkt, og hvor bygdas politiske miljø er sterkt splittet. Dette er også en sak som ser ut til å bli ganskje så sentral under valgkampen som nå har startet. Det er derfor en debatt mange hadde sett frem til. Dette gjelder ikke minst de partiene som er motstandere av en sterk satsing på å bygge et sterkt sentrum. En slik debatt Næringslivsforeningen så ut til å legge opp til, ville vært en fin anledning for motstanderne av sentrumsplanene til å få frem sitt syn.

Men den gang ei.

Da det endelige programmet for debatten ble kjent i bygdas politiske miljø, reagerte mange av dem med forundring. Det viste seg at nesten halvparten av partiene som i dag sitter i kommunestyret ikke var invitert. Tre av de ikke-inviterte har att på til vært med på å utforme og vedta kommunens budsjett de siste to årene.

Reaksjoner

Så kunne man vel tro at de som invitert i panelet, er de som utgjør det styrende flertallet? Men heller ikke det er tilfellet. Bare to av de inviterte partiene, AP og SP, er med i den «blokka» som de siste årene har utgjort budsjettflertallet. Det tredje av de fire som utgjør det som kalles «budsjettkameratene, MDG, var opprinnelig invitert – en invitasjon som senere, av uvisse grunner, ble trukket tilbake.

Flere av de extraavisen har vært i kontakt med reagerer sterkt på den utvelgelsen som arrangørene her har foretatt. De stiller rett og slett spørsmål ved hvilke kriterier som er lagt til grunn når man har foretatt utvelgelsen av partiene.

extraavisen kjenner til at det har vært diskutert blant «budsjettkammeratene» om de burde trekke seg fra hele seansen. Men det endte altså på at de to inviterte «budsjettpartiene» stilte. AP har riktignok signalisert at de ikke stiller med sin listetopp, hvilket heller ikke SP gjorde.

Nå må det sies at APs Hanne Børrestuen har hva man kalle «lovlig forfall» – hun er nemlig delegat på APs landsmøte og opptatt der.

De reageres også på at av de fem inviterte partiene, er det bare ett av dem, SP, som har signalisert en viss motstand mot sentrumsplanene. Faren er at debatten fort kan bli et «halleluja-møte» for de som ønsker å bygge ut på Mo.

Det er jo ingen hemmelighet at næringslivet her i bygda er, for å si det mildt, positive til de planene som foreligger for «Nittedal sentrum»,

extraavisen har prøvd å få en kommenar fra Nittedal Næringsforening, men de har ikke besvart våre henvendelser.