Nyheter

Krimekspert mener tyven var lokalkjent

Krimekspert Jørn Lier Horst mener at det ikke kan utelukkes at den som utførte innbruddet i Telestore-butikken på Mosenteret er fra Nittedal.

Innbruddet i Telestore-butikken på Mosenteret for snart to uker siden er fremdeles uoppklart.

Nå har Øst politidistrikt bedt om hjelp fra TV2 og programmet «Åsted Norge». I mandagens program var saken viet stor oppmerksomhet. Det ble blant annet vist opptak gjort med senterets overvåkingskamera. Deltakerne i programmet gikk deretter relativt detaljert gjennom de opplysninger som foreligger i saken.

En teori i saken er at innbruddet er begått av såkalt «mobile vinningskriminelle», altså det som på mer folkelig vis omtales som «omreisende banditter».

At det er mobile vinningskriminelle som står bak, hadde verken Rune Utne Reitan fra Kripos eller den tidligere politietterforskeren, nå kriminalforfatter, Jørn Lier Horst, noen særlig tro på.

Mye tyder på at vedkommende som utførte innbruddet hadde godt kjennskap til butikken og rutiner på senteret. Særlig Lier Horst pekte på det faktum at vedkommende kom tilbake circa en time etter at han brøt seg inn første gang, kan tyde på at han har tilknytning til bygda.

Hvorfor kom han forresten tilbake? Det er jo en populær myte dette at en tyv alltid vender tilbake til åstedet. Likefullt er spørsmålet hvorfor han kom tilbake? Den korte tiden han var inne på det siste besøket kan jo tyde på at han hadde glemt igjen noe som måtte fjernes. Det neste spørsmålet er jo hvor han oppholdt seg mellom de to besøkene? Man kan jo også lure på hvorfor det gikk rundt en time mellom de to besøkene i butikken. Dersom han oppdaget at han hadde glemt igjen noe eller etterlatt seg avslørende spor da han var der første gang, hvorfor vente en time? Igjen er det en nærliggende tanke at han oppholdt seg i nærheten og observerte om det for eksempel kom vektere som følge av at alarm var blitt utløst.