Krim

Krypterte plattformer utfordrer politiet

Foto: Pixabay
Økende bruk av kryptering og anonymisering på digitale plattformer kan få konsekvenser for politiets evne til effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Politiet er godt kjent med at krypterte plattformer brukes til å begå og skjule kriminalitet. Manglende samarbeid mellom teknologiselskaper og myndigheter kan få alvorlige konsekvenser for politiets muligheter til å effektivt bekjempe alvorlig kriminalitet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ende-til-ende-kryptering har begynt å bli en integrert del av flere sosiale medier og digitale plattformer. Dette begrenser teknologiselskapenes evne til å oppdage ulovlig aktivitet på plattformene, men også muligheten til å rapportere eller dele informasjon med politiet i etterkant.

– Krypterte plattformer brukes ikke kun av organiserte, profesjonelle kriminelle som går aktivt inn for å begå eller skjule kriminalitet. Dette er teknologi som er tilgjengelig for alle og som brukes av ungdom for kjøp og salg av narkotika, og av personer med seksuell interesse for barn som utnytter anonymiteten disse plattformene tilbyr for å begå overgrep, sier Bjørnland.

Europeiske politisjefer står samlet

Det er en bekymringsfull utvikling at stadig mer kriminalitet blir begått på, eller med hjelp av krypterte plattformer, samtidig som flere tjenestetilbydere ikke ønsker å samarbeide med politiet.

Benedicte Bjørnland
Foto: Politidirektoratet

– Noen teknologiselskaper samarbeider bedre med politiet enn andre, men vi erfarer også at det utvikles tekniske løsninger som gjør at tjenestetilbyderne ikke vil være i stand til å gi ut informasjon til politiet, selv om de skulle bli pålagt dette, sier Bjørnland.

I slutten av april deltok politidirektøren på et møte i regi av National Crime Agency (NCA) kalt European Police Chiefs Convention (EPCC). På møtet ble det signert en felleserklæring som oppfordrer teknologiselskaper og myndigheter til samarbeid.

– For norsk politi det viktig å diskutere felles utfordringer som treffer på tvers av landegrensene, og vi har gitt vår fulle støtte til at dette er problemstillinger det bør rettes oppmerksomhet rundt i lys av den teknologiske utviklingen, avslutter Bjørnland.

Følg Extraavisen på facebook!