Nyheter

Landsdekkende kontroller av beltebruk i buss

Hermed er alle som ikke bruker belte når de tar bussen advart. Nå blir det kontroller over hele landet – også her i Nittedal.

Dersom du ikke bruker belte i buss, utgjør du en stor risiko for både deg selv og for dine medpassasjerer. Neste uke gjennomfører Statens vegvesen beltekontroller over hele landet for å rette søkelyset mot viktigheten av bruk av belte i buss.

– Det skjer heldigvis sjelden større bussulykker, og buss oppleves som et «trygt» transportmiddel. Samtidig er skadepotensialet stort ved usikrede passasjerer dersom uhellet er ute. Budskapet vårt er derfor der det er belte – bruk det, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

Belte i buss redder liv

En spørreundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Statens vegvesen i 2021 viser at ca. 70 prosent rapporterer selv at de bruker belte i buss. Bussjåføren anslår at mindre enn halvparten av busspassasjerene bruker belte i bussen når dette er montert. Det tyder på at beltebruken i buss er altfor lav, og det er derfor viktig å øke både kunnskapen og bevisstheten hos folk generelt om viktigheten av å bruke belte også i buss.

– Det er høy aksept for påbud om bruk av belte i buss, men bevisstheten i øyeblikket er likevel lav. Bruk av belte i buss holder deg på plass i setet, slik at du ikke er til fare for andre eller deg selv dersom det skulle skje en ulykke, sier Ingvild Ryengen-Bjerke i Statens vegvesen.

For ordens skyld: Blir du tatt i kontroll, koster det deg 1500 kroner om du ikke bruker belte i bussen.