Nyheter

Ledigheten fortsetter å synke i Nittedal

Mai-oversikten fra Nav viser at den gode trenden med lave ledighetstall fortsetter for Nittedal.

Navs månedlige oversikt over antall registrerte jobbsøkere er nok en gang gledelig lesing. For er det en oversikt det er greit å plassere seg i bunnsjiktet på, så er det den over den registrerte ledigheten på Romerike.

De siste månedene har ledigheten sunket jevnt og trutt her i bygda. Det nye nå er at denne trenden også har spredd seg til resten av Romerike.

Ved utgangen av mai var det nedgang i den registrerte ledigheten i ni av de elleve kommunene som utgjør Romerike. Når det gjelder de to to siste kommunene, Lørenskog og Nes, så opplevde de at de står på stedet vil når det gjelder antall ledige.

Størst nedgang i ledigheten var det i Hurdal. Her sank ledigheten med 0,7 prosentpoeng, Ser man på Romerike som en helhet, sank ledigheten med 0,2 prosentpoeng i gjennomsnitt på Romerike.

Tallenes tale

KommuneMaiAprilEndring
Aurskog-Høland1,92,1– 0,2
Rælingen2,02,2– 0,2
Lørenskog2,52,5
Lillestrøm2,12,3– 0,2
Nittedal1,31,4– 0,1
Gjerdum1,71,8– 0,1
Ullensaker2,73,0– 0,3
Nes1,81,8
Eidsvoll1,92,0– 0,1
Nannestad1,92,1– 0,2
Hurdal1,42,1– 0,7
Romerike gj.snitt1,92,1– 0,2