NæringslivNyheter

Ledigheten øker – men ikke i Nittedal

Den registrerte ledigheten øker både på landsbasis og på Romerike, men ikke her i Nittedal. Her går den svakt ned.

Den månedlige oversikten fra Nav over den registrerte ledigheten, målt i prosent av kommunens totale arbeidsstyrke, viser at ledigheten i Nittedal er på et stabilt, lavt nivå.

Mens ledigheten øker både om vi ser på landet som helhet eller bare skuler til tallene på Romerike, så er den altså synkende her i bygda.

Nittedal er faktisk den eneste kommunen på Romerike hvor ledigheten synker. Syv av de elleve kommunene på Romerike opplever økning, tre opplever at ledigheten er lik fra forrige måned, mens altså Nittedal opplever en liten nedgang.

Oversikten fra Nav viser ellers at høyest ledighet har Ullensaker med en ledighetsprosent på 3,0. Lavest ledighet har vi her i Nittedal, med 1,4 prosent ledighet.
Ser vi på Romerike som helhet, er ledigheten på 2,1 prosent, som er en økning på 0,1 prosent fra måneden før.

Tallenes tale

KommuneAprilMarsEndring
Aurskog-Høland2,12,0+ 0,1
Rælingen2,22,0+ 0,2
Lørenskog2,52,5
Lillestrøm2,32,2+ 0,1
Nittedal1,41,6– 0,2
Gjerdrum1,81,7+ 0,1
Ullensaker3,02,9+ 0,1
Nes1,81,9+ 0,1
Eidsvoll2,02,0
Nannestad2,12,1
Hurdal2,11,8+ 0,3
Romerike gj.snitt2,12,0+ 0,1