Arbeidsliv

Ledighetstallene stiger i Nittedal

For andre måned på rad stiger ledigheten her i bygda. Riktignok med beskjedne 0,2 prosentpoeng. Men det er ingen grunn den store panikken. For til tross for denne økningen, er vi fremdeles den kommunen på Romerike med den laveste registrerte ledigheten.

De siste årene har vi her i Nittedal hatt lave ledighetstall. Men nå kan det se ut som det er slutt på denne vår tid i det paradiset som heter lav ledighet.

Ihvertfall viser Navs månedlige oversikt over antall arbeidsledige nok en måned med en svak økning i den registrerte ledigheten her i bygda. Riktignok er ikke økningen på mer enn 0,2 prosentpoeng – fra 1,6 til 1,8 prosent av bygdas totale arbeidsstyrke. Så la oss håpe dette ikke er starten på en varig økning i ledigheten.

Vi er også den kommunen på Romerike med den laveste ledigheten, en «bunnplassering» vi også hadde gjennom store deler av 2023.

Øker på hele Romerike

I den grad vi gremmes over at ledigheten øker her til bygds, må det poengteres at ledigheten øker over hele Romerike. Med unntak av Gjerdrum, som kan vise til en bitteliten nedgang, øker ledigheten i alle de andre kommunene på Romerike.

Størst er økningen i Eidsvoll, med en økning i ledigheten på 0,5 prosentpoeng. Nittedal, med sin økning på 0,2 prosentpeng, ligger akkurat på gjennomsnitt for Romerike.

Men vi ligger godt under snittet hvis vi ser Romerike under ett.

I gjennomsnitt har Romerike en registrert ledighet på 2,4 prosent av den totale arbeidsstyrken.

Etterspørselen etter arbeidskraft holder seg høy

Det er, skal vi tro Navs prognosemakere, ingen stor grunn til uro over den svake økningen vi har sett både i Nittedal og på Romerike, de siste månedene.

I en pressemelding fra Nav, heter det at etterspørselen etter arbeidskraft fremdeles er høy. Så det er foreløpig ingen grunn til uro, vel og merke hvis prognosene slår til.

Tallenes tale

KommuneDesember 2023Januar 2024Endring
Aurskog-Høland2,32,60,3
Rælingen2,12,40,3
Lørenskog2,52,70,2
Lillestrøm2,42,80,4
Nittedal1,61,80,2
Gjerdrum2,12,0– 0,1
Ullensaker3,23,60,4
Nes2,02,20,2
Eidsvoll2,02,20,2
Nannestad2,02,50,5
Hurdal1,72,00,3
Romerike gj.snitt2,22,40,2