Politikk

Legeforeniongen vil avvikle Helseplattformen

Legeforeningen er alvorlig bekymret for konsekvensene av Helseplattformen, og mener derfor at avvikling må utredes. Under landsstyremøtet til Legeforeningen på Soria Moria ble det vedtatt en resolusjon rundt Helseplattformen.

Flere uavhengige tilsynsrapporter slår fast at Helseplattformen utfordrer pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, gir merarbeid for helsepersonell og medfører store ekstrakostnader for helsetjenesten i Midt-Norge.

Helse Midt-Norge pålegger de lokale helseforetakene å innføre Helseplattformen. Systemet krever økt bemanning og gir betydelig merarbeid for helsepersonell, som må kompensere for feil og mangler i systemet.

Mange leger i Midt-Norge vurderer å slutte på sykehusene på grunn av Helseplattformen. Det er allerede legemangel på sykehusene, og ytterligere legeflukt vil sette sykehusenes eksistensgrunnlag i fare. Dette kan true samfunnsutviklingen i hele landsdelen. Taperne blir innbyggerne i Midt-Norge.

Helsetjenesten i Danmark og Finland har erfart store og vedvarende problemer med tilsvarende system, på tross av at store ressurser er blitt brukt på forbedringer. Flere finske helseregioner vurderer å trekke seg fra den planlagte innføringen i sine regioner. Analyser av fremtidige kostnader opp mot nytte har vært etterspurt i Norge, men er ikke utarbeidet. Manglende transparens rundt vilkår og kostnader vanskeliggjør uavhengige vurderinger, svekker tillit og er et demokratisk problem.

Legeforeningen mener at Regjeringen må sørge for åpne og uavhengige økonomiske, samfunnsmessige og juridiske analyser av å heve kontrakten og avvikle Helseplattformen, målt opp mot videreføring. Analysene må inneholde konkrete vurderinger av konsekvenser for pasienter og ansatte. Det må parallelt utredes alternativer til Helseplattformen.

Regjeringen må stanse videre utrulling i påvente av disse analysene.

Dette er Helseplattformen

Helseplattformen er en felles elektronisk pasientjournal for kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister i Midt-Norge. Arbeidet med Helseplattformen startet i 2012, og 1. april 2019 ble innføringsprosjektet formelt startet og samtidig ble aksjeselskapet Helseplattformen AS etablert. Prosjektet er en del av statens oppfølging av stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal«, som ble lagt fram i 2012 av daværende helseminister Jonas Gahr Støre.

Helseplattformen har vært omdiskutert siden den ble etablert. Ved flere anledninger har det vært arrangert fakkeltog i protest mot innføringen av Helseplatformen. Første gang var 17. oktober 2022. Hensikten med demonstrasjonen var å forhindre at plattformen skulle tas i bruk ved St. Olavs hospital i Trondheim. Den 13. november 2023, ett år og én dag etter at journalsystemet ble innført ved St. Olavs hospital, ble nye fakkeltog arrangert i Namsos, Levanger, Trondheim, Molde, Ålesund, Kristiansund og Volda.

Følg Extraavisen på facebook!