Politikk

Må sette folkeretten foran profitt

I en uttalelse krever Norsk Folkehjelp at Norge setter folkeretten i førersetet når det gjelder investeringene Oljefondet foretar.

Da fondsmeldingen ble lagt frem i dag 12.04,  ble det klart at Oljefondet gjennom sine investeringer fortsatt støtter opp om ulovlige bosetninger på Vestbredden. 

–Vi er opptatte av at frarådingen som kom fra Regjeringen tidligere i år følges opp i praksis ved en grundig gjennomgang av Oljefondets portefølje, og at båndene til okkupasjonen kuttes, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord. 

Undersøkelser gjennomført av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet viser at Oljefondet har over 318 milliarder investert i 64 selskaper med virksomhet knyttet til den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina. Det er over 70 000 kroner per norske statsborger som kan bidra direkte til beslaglegning av jord og naturressurser, rivning av hjem, tvangsflytting, skade på eiendom og livsgrunnlag, innskrenket bevegelsesfrihet, og voldelige angrep og trakassering.

– Alt dette har vi sett en hårreisende økning av siden 7.oktober, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.

– Denne uka markerte 6 måneder med angrep mot Gaza, og eskalering av den allerede svært utfordrende situasjonen på Vestbredden, vi forventer helt andre signaler fra Regjeringen om hvordan vi forvalter Oljefondet vårt nå. 

– Tiden er overmoden for at Norge setter folkeretten i førersetet når det gjelder innvesteringene til vår felles formue, fortsetter Johansen.

– For at Norge skal leve opp til sine internasjonale forpliktelser må Oljefondet trekkes helt ut av okkupasjonen, avslutter Nord, det er den eneste måten vi kan sikre at vi oppfyller krav i ulike FN-resolusjoner som konstaterer at bosetningene er i strid med folkeretten.