Nyheter

Mads-Andre Andersen blir ny leder for Gnisten

Siden Føllesdal sa opp jobben, har Helene Bech vært konstituert i stillingen. Etter hva extraavisen erfarer, har sterke krefter ivret for at hun skulle få stillingen permanent – noe hun skal ha takket nei til.

Styret , under ledelse av styreformann Egil Hjorteset, har siden da jobbet intenst med å skaffe en ny leder.

Da søknadsfristen gikk ut i slutten av november ifjor, mottok styret 33 søknader.

Ut i fra stillingsannonsen, var det en omfattende kravsliste til den som var interessert. Det grunnleggende kravet var at det var ønskelig med erfaring fra arbeidet med en vekstbedrift, eller tilsvarende virksomhet samt samt kjennskap til forvaltningen i arbeidsmarkedet. Det ville også være en fordel med relevant ledererfaring.

Det ble videre, fremdeles ifølge utlysningsteksten, søkt en leder som organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet i virksomheten på en god måte. Søkerne måtte også ha fokus på arbeidsmiljøet og utvikling av medarbeidere og deltakere, kunne bygge kultur og fellesskap og tilrettelegge for involvering og medvirkning.

Ikke uventet ville styret ha en leder av bedriften som har god dialog med samarbeidspartnere. Hvis søkeren også er løsningsorientert og ser muligheter innenfor rammer, samt har nødvendig struktur og kan vise til god økonomistyring fra tidligere arbeid, vel så var det bare å søke.

Mads-Andre Andersen kommer fra Norgesgruppen. Ved valget av ny daglig leder for Gnisten, ble det fra styret side vektlagt at Andersen først og fremst at han har god og relevant ledererfaring. Lederstil og dokumenterte lederpraksis samsvarer i stor grad

med de krav vi har stilt til søker. Han fremstår for styret som en meget reflektert leder, med klare verdier som er godt forankret i en praktisk tilnærming til lederjobben. Da han var inne til andre gangs intervjuet fremla han en god begrunnet plan for hvordan han vil starte opp som ny leder av Gnisten.

Slik styret ser det, vil Andersen kunne være god i markedsarbeidet og i det utadrettede arbeidet mot næringslivet, NAV og andre samarbeidspartnere. Han vil kunne ivareta økonomi og ressursforvaltningen på en god måte. Her viser styret både til hans formelle utdanning, innen økonomi og ressursforvaltning, og praktiske erfaring. Han kan vise til svært gode resultater.

Mads-Andre Andersen tiltrer stillingen 1. april. Frem til da vil konstituert daglig leder Helene Bech fungere i stillingen.