Politikk

Massiv folkelig avvisning av EUs Fornybardirektiv

Det har kommet inn over 7500 svar på regjeringens høring av EUs reviderte Fornybardirektiv. Dette gjør det til en av høringene som har mottatt flest innspill noensinne. Nesten alle ber regjeringen si nei til direktivet.

Motvind Norge har reagert sterkt på at et så inngripende direktiv med enorme konsekvenser, med svekking av naturens rettsvern, hurtigprosesser for vindkraftutbygging, knappe tidsfrister med automatisk godkjenning og åpning for statlig overkjøring av kommuner og grunneiere, ikke er tilgjengelig på norsk. Organisasjonen krevde derfor oversetting og to måneders utsatt frist. Etter press ble fristen utsatt fra langfredag i påsken til 19. april, men ingen norsk tekst foreligger ennå.

– Det er høyst udemokratisk at myndighetene gjør innføring av inngripende og kontroversiell energipolitikk til en katt-og-mus-lek med befolkningen. Det undergraver demokratiske prinsipper for åpenhet og medvirkning, sier John Fiskvik.

– Dersom regjeringen skulle finne på å innføre fornybardirektivet vil det åpne opp for et knallhardt kjør fra vindkraftbransjen for å sikre seg store natur- og friluftsarealer til vindkraftutbygging. Det vil bli en tragedie for både mennesker, natur og biologisk mangfold, sier Sveinulf Vågene, leder i fagpolitisk utvalg i Motvind Norge.

Motvind Norge krever nå at regjeringen responderer på befolkningens krav med å bruke reservasjonsretten under EØS-avtalen til å avvise direktivet. Senterpartiet og deler av gressroten i Arbeiderpartiet er sterkt mot direktivet, og nå viser høringssvarene at de har svært bred støtte i folket til å avvise innføringen.

Følg Extraavisen på facebook!