KrimTumyrhaugendrapet

Mener seg utilregnelig

Foto: Daniel DeNiazi
Den siktede etter drapet på Tumyrhaugen hevder at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, og følgelig ikke kan straffes. Det kom frem da mannen ble fremstilt i retten i forbindelse med forlenget varetektsfengsling.

Det nærmer seg nå ett halvt år siden drapet på en kvinne i 50-årene på Tumyrhaugen i Nittedal. Hennes ex-kjæreste ringte selv politiet og varslet om drapet. Ex-kjæresten ble pågrepet på stedet, og har siden sittet varetektsfengslet.

Nylig ble mannen fremstilt for retten i det politiet ønsket å forlenge varetektsfengslingen. Under dette rettsmøtet gjorde siktede gjeldende at han ønsket å bli overført til institusjon. I sin kjennelse skriver retten at dette spørsmålet ble grundig vurdert av retten ved forrige rettsmøte. Det ble da vurdert at han kunne få god nok oppfølging i fengselet.

Gjenstår noe etterforsking

Da retten nylig skulle behandle politiets ønske om fortsatt varetektsfengsling, gjorde siktede gjeldende at han mente seg utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Dersom dette blir konklusjonen på den rettspsykiatriske undersøkelsen av ham, vil han ikke kunne straffes. Det vil da bli reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Retten la ellers vekt på at det er skjellig grunn til mistanke om at siktede har utført det han er siktet for. I tillegg trakk de frem faren for gjentakelse. Kjennelsen ble fortsatt varetektsfengsling frem til 16. mai.

Ifølge lokalavisen Varingen venter politiet på den endelige obduksjonsrapporten. Når de får den, vil saken sendes over til statsadvokaten for avgjørelse om påtale.