Politikk

Mens vi venter på budsjett

Kommentarartikkel

Samuel Beckett har ett glimrende teaterstykke som heter «Mens vi venter på Godot». Men i motsetning til de to personene i stykket, som venter på noe som aldri intreffer, er det noe høyst konkret vi venter på her i Nittedal; det ferdige kommunebudsjettet.

Kommunedirektøren fremla tidligere i denne perioden sitt, det vil si administrasjonens, forslag til budsjett for neste år.
Etter denne fremleggelsen fulgte en periode hvor partiene kunne stille spørsmål – og få svar – på spørsmål knyttet til budsjettforslaget.

Så var det tid for partiene til å starte jobbinga med å sy sammen et budsjett. Skal man følge reglementet, skal de ulike budsjettforslagene være klare til budsjettdebatten i formannskapet. Dette så de kan legges ut til det som heter offentlig ettersyn. Tanken er nok at borgerne skal kunne gjøre seg kjent med de ulike forslagene, frem til budsjettet vedtas i kommunestyret neste mandag.

Rent formelt betyr dette at budsjettforslag som ikke fremlegges til behandling i formannskapet, kan nektes behandlet i kommunestyret. Da hadde det blitt skrint med budsjettforslag til kommunestyret!

Dette skjer selvfølgelig ikke. Man «redder» seg i land ved at alle forslag som legges frem i kommunestyret, da blir å anse som endringsforslag til det av kommunedirektøren fremlagte budsjettforslag.

Til siste formannskapsmøte var det fint lite med budsjettforslag som ble fremlagt. Foruten kommunedirektørens, var det bare AP og SV som la frem forslag til budsjett.

De andre partiene må det formodes venter med å legge frem sine forslag til det hele behandles i kommunestyret.

Det inkluderer også det styrende flertallet. Forslag fra den siden glimret med sitt fravær under formannskapets behandling.

Rødt og SP er forøvrig unnskyldt. De har ikke plass i formannskapet, og som sådan frikjent.

Flertallet rår

Det er jo dette som jo skjer. De forslagene til budsjett de ulike partiene legger frem, blir jo i realiteten flikking på kommunedirekørens forslag. Ingen av de partiene som sitter i kommunestyret besitter den ekspertisen og de ressurser som administrasjonen besitter, og som trengs for å lage et komplett budsjett. Derfor blir det flikking på de områder de enkelte partiene måtte mene trenger det.

Så kan man selvfølgelig lure på hvor mye arbeid man som opposisjonsparti skal legge i et budsjettforslag. Alle vet jo at det er posisjonen, det vil si flertallspartiene, som styrer. Derfor blir det jo slik de vil. Det forslaget de legger frem er jo det som blir det som blir gjeldende.

Det opposisjonen jo kan håpe på er at posisjonen tar til seg ting som opposisjonen foreslår. Men de trenger ikke gjøre det. Har man flertall, så har man flertall.

I skrivende stund har ikke flertallet lagt frem noe budsjettforslag. Men til kommunestyremøtet mandal 11.12. kommer de nok med et forslag.