Politikk

Mer støtte til klima- og naturtiltak i kommunene

Miljødirektoratet kan øke støtten til kommunenes klima- og naturtiltak i 2024 etter enigheten om revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget har vedtatt revidert nasjonalbudsjett. Det gir mer penger i potten til støtteordningene Klimasats, Natursats og støtte til utslippsfrie hurtigbåter.

– Jeg er glad for at Stortinget prioriterer penger til klima og natur. Dette er viktige ordninger som bidrar til at kommunene kan kutte utslipp, omstille seg og ta vare på mer natur, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– Det skjer utrolig mye spennende i mange kommuner i arbeidet for å begrense klimagassutslipp og stanse tap av natur. Disse midlene gjør det mulig for Miljødirektoratet å gi ytterligere drahjelp til dette arbeidet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

270 millioner i Klimasats-støtte

Klimasats, som støtter kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser, styrkes med 50 millioner kroner. Det betyr at Miljødirektoratet i 2024 skal fordele rundt 270 millioner kroner til tiltak som kutter utslipp av klimagasser og bidrar til omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det blir det høyeste tildelte beløpet siden Klimasats ble opprettet i 2016.

Søknadsfristen for Klimasats i 2024 var 15. februar, og Miljødirektoratet er godt i gang med å behandle søknadene. Miljødirektoratet fikk søknader for til sammen 712 millioner kroner, og den ekstra tildelingen gjør at direktoratet kan støtte flere prosjekter. De fleste søknadene forventes å være besvart i løpet av august.

68 millioner til naturmangfold

Natursats, som støtter kommunenes arbeid med å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfoldet, økes med 15 millioner kroner gjennom budsjettavtalen. Det betyr at Natursats-ordningen kan øke beløpene til allerede igangsatte tiltak som fikk mindre i tilskudd enn det som ble søkt om, samt fordele tilskudd til nye tiltak. Det har vært stor interesse for ordningen. Miljødirektoratet har mottatt over 300 søknader fra kommuner om tilskudd, og ser ikke behov for en ny søknadsrunde.

I revidert nasjonalbudsjett settes det også av 50 millioner kroner til prosjektet Fremtidens Hurtigbåt. Miljødirektoratet vil komme tilbake til hvordan dette vil gjennomføres i praksis.

Følg Extraavisen på facebook!