Politikk

Miljøaspektet totalt fraværende

Stor-Oslo Nord avholdt nylig en konferanse om riksvei 4 uten at klima og miljøutfordringene ble nevnt. Dette vekker reaksjoner blant flere av partiene i kommunestyret.

Stor-Oslo Nord er et samarbeidsprosjekt som ble startet sommeren 2012 av kommunene Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Formålet med prosjektet er å korte ned reisetiden til og fra Oslo. Viktige satsingsområder er ny trasé og dobbeltspor på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Roa, firefelts motorvei fra Raufoss/Gjøvik til Mjøsbrua og en ny og forbedret riksvei 4 (rv4) mellom Nittedal og Oslo med ny Fossumdiagonal, og utbedret Fv22-E6.

Nylig avholdt de en stor konferanse i Oslo. De kalte selv konferanse for «årets viktigste møteplass for samferdselsaktører, næringsliv og politikere som er opptatt av Gjøvikbanen og Rv4». Det var invitert innledere og foredragsholdere som dekket et bredt spekter av interessenter langs med rv4. Her var NHO representert med regiondirektør Innlandet, Jon Kristiansen. Fra Raufoss Industripark møtte Øyvind Hansebråten og NyAnalyse sendte Villaman Vinje.

Også det politiske miljøet var godt representert i panelet med både stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud fra Oppland og Nils Kristen Sandtrøen fra Hedmark. Fylkesordfører Even Alexander Hagen fra Innlandet og Høyres gruppeleder i fylkestinget i Viken, Anette Solli, representerte det lokalpolitiske aspektet i panelet.

De påmeldte deltakerne fikk seg forelagt en en oppdatert regional analyse som tok for verdiskapningen og bidraget til Norge fra næringslivet langs Rv4.

Ingen tvil om at næringslivets forhold til rv4 skulle fremheves med andre ord.

Fra næringslivet blir det ofte trukket frem at dagens rv4 er en propp i systemet. Dette blir særlig trukket frem fra industrien på Raufoss. Bedriftene på Raufoss har som må å øke eksporten frem mot 2030 med femti prosent. Økt eksport betyr at mere gods må fraktes, og ifølge Stor-Oslo Nord helst på rv4.

Savnet miljøaspektet

Meningene om konferansen var delte. Noen fant den nyttig, mens andre synes det var et ensrettet kjør og propagandashow. noen kalte det «menighetsmøte», for å bygge firefelts-motorvei gjennom Nittedal.

Høyres ordførerkandidat Rune Winum uttalte etter konferansen at dette var i hans øyne opplysende og ga ikke minst en ny optimisme i forhold til å løfte frem fokuset rundt rv4 og Gjøvikbanen. Han opplevde vi nå har sentrale politikere både i fylket og Stortinget som er villig til å løfte fram RV4 og Gjøvikbanen i kommende regionale planer og NTP. Dagens dårlige infrastruktur hemmer vekst og utvikling helt fra Nittedal til Gjøvik.

At ikke alle fant det hele like opplysende kan APs Iren Beisvåg være et eksempel på. Hun opplevde at det ikke ble servert noe nytt fra Stor-Oslo Nord.

– Tanken om helhetlig firefelts motorvei bør de legge bort- her. Her må stor Oslo Nord tenke nytt og lete etter nye fremtidsrettede løsninger, la hun ut på facebook.

Flere av deltakerne etterlyste miljøaspektet. I en felles uttalelse fra partiene MDG, AP, SV og Rødt, heter det at Stor-Oslo Nords tanker om rv4 og hvordan løse problemene med fremkommelighet er å gå baklengs inn i fremtiden. Videre sies det i uttalelsen at «vi kan ikke lukke øynene for klimaendringene som er rundt oss».

De fire partiene oppfordrer også Stor-Oslo Nord til å se alternativer. Her tenker partiene konkret på Gjøvikbanen og mulighetene til å få mer gods bort fra veien og over på bane. De maner også prosjektet om å presse på for å gjøre det enklere og billigere for folk å ta toget, og bygge ut kollektivtilbudet.