Politikk

Milla blir utenriksministerens rådgiver

Milla Skaug Ødegaard tar plass, om ikke ved Kongens bord, så ihvertfall fryktelig nær når hun blir politisk rådgiver for den nyutnevnte utenriksministeren Espen Barth Eide.

Det var kanskje ikke den mest ventede utnevnelsen. Men for oss som har fulgt hennes inntreden i det lokale politiske livet var det langt fra uventet at Milla Skaug Ødegaard fikk en fremtredende plass i det politiske embetsverket rundt utenriksministeren.

Med et glødende engasjement og klar tale feide hun i kommunestyret som andre vara for Arbeiderpartiet. Med sine ofte treffende replikker og knallgode argumentasjon var hun ett lett bytte for andre representanter som kanskje ikke hadde like gode argumenter å komme med.

Men det kun kort tid kommunestyret fikk ha henne i sin midte.

Det forrige kommunestyret var plaget med en rekke søknader om fritak og permisjon. Milla var blant dem som søkte permisjon. Men hun hadde nok en bedre grunn enn mange av de andre.

Som en del av jusstudiet ved UIO fikk hun i 2022 tilbud om å bli det som heter studentpraktikant i Utenrikstjenesten for Den norske FN-delegasjonen i New York. Hun har deretter fungert som rådgiver samme sted.

Tid for lokalpolitikk?

Vel hjemme etter avsluttet praksis, var det i januar tid for å dyrke lokalpolitikken. Milla kastet seg ut i valgkampen. Om valget gikk dårlig for partiet, gikk det mye bedre for Milla. Hun endte opp som fast representant for Arbeiderpartiet i kommunestyret. Men det spørs hvor mye den unge juristspiren blir å se i kommunestyresalen.
I det bygdas lokalpolitikere gjør seg klare til å starte på en ny periode, kommer det melding om at hun har vakt oppmerksomheten til personer i høyere posisjoner enn kommunestyret.

Onsdag tikker det inn melding om at den nyutnevnte utenriksministeren, Espen Barth Eide, hadde kapret henne som politisk rådgiver. Det er ikke kjent hva hun skal ha som oppgave, bortsett fra å rådgi ham. Men skal vi tippe, kanskje med tilknytning til den internasjonale straffedomstolen i Haag?