Politikk

Milla tar ingen sjanser!

Kan en representant for den utøvende statsmakt også representere den lovgivende statsmakt? Det spørsmålet går nå helt til topps i regjeringen.

Et bærende prinsipp i den norske statsordningen er maktfordelingsprinsippet der makten er delt mellom den lovgivende (Stortinget), den utøvende (regjeringen) og den dømmende (domstolene, påtalemyndigheten). I denne tredelingen av makten ligger også at de alle er uavhengige av hverandre.

Statsminister Jonas Gahr Støre har nå fått en original forespørsel på sitt bord. Spørsmålet er hvorvidt en representant for den ene statsmakten kan sitte som representant for en annen statsmakt?

Rettere sagt, kan en som er politisk rådgiver for en statsråd samtidig være kommunestyrerepresentant i sin hjemkommune?

Saken som nå altså havner på sakskartet til statsminister Støre gjelder Milla Skaug Ødegaard, en av Nittedal APs nye stjerneskudd.

Tar ingen sjanser

Milla ble ved høsten kommunevalg valgt inn i kommunestyret. Det som skaper dilemmaet, er det faktum at hun nylig ble ansatt som politisk rådgiver for utenriksminister Espen Barth Eide.

Milla er utdannet jurist, og vel bevandret i lovverket, ikke minst i mulige interessekonflikter hun kan havne i som følge av jobben. Hun ville derfor komme disse mulige konfliktene i forkjøpet, og tok kontakt med statsministerens kontor (SMK) for å be om råd.

Det siste året har Støre-regjeringen opplevd flere tilfeller der statsråder har tatt heller lett på inhabilitets-spørsmålet. Nå er ikke Milla statsråd, men likefullt i en posisjon der hun lett kan havne i interessekonflikter.

Til avisa Varingen sier hun at hun har stilt spørsmål ved kombinasjonen av utøvende kontra lovgivende makt.

Det er usikkert når et mulig svar vil foreligge. Men det vil nok være en fordel for alle parter, ikke minst for Milla selv, om svaret foreligger før det nye kommunestyret konstitueres førstkommende mandag. Men skulle det drøye med et svar, er Milla innstilt på å møte i kommunestyret.