NæringslivPolitikk

Møte med slagside

Her var det slått på stortromma da bygdas private barnehager inviterte til «Barnehagevalget» under slagordet om at «dette kan være foreldrenes siste frie barnehagevalg».

Det var ikke måte på da lokalavdelingen til Private Barnehagers Landsforbund (PBL) trommet sammen til grilling av politikerne. Her var det hentet inn topptunge representanter fra PBL sentralt i tillegg representanter for bygdas private barnehager.

Bakteppet for seansen er at Støre-regjeringen i januar la frem sin barnehagestrategi. I denne strategien, kalt «Barnehagen for en ny tid», varsler regjeringen at den vil gå inn for å gi politikerne i den enkelte kommune større frihet til selv å bestemme hva slags barnehager de vil ha i sin kommune.

Dette innebærer at bygdas politikere, om regjeringen får det som den vil, kan vedta at i Nittedal skal det kun være kommunale og ideelle barnehager, rett og slett vedta at her i bygda skal det ikke være kommersielle barnehager – rettere sagt vedta at kommunen kun yter tilskudd til kommunale og ideelle barnehager.

Dersom dette blir gjennomført, vil det selvfølgelig ramme de kommersielle barnehagene hardt. Uten det kommunale tilskuddet vil en barnehage rett og slett måtte stenge. Det er ikke mulig å drive en barnehage uten det kommune tilskuddet.

Lite rom for nyanser

Inntrykket mange extraavisen snakket satt igjen med i ettertid var at dette møtet var et propagandashow for PBLs syn. Kanskje ikke så rart når de var de som arrangerte det hele. Men her var det lite rom for nyanser.

PBLs representanter hadde tydeligvis to viktige ting de ville formidle.

Det ene var at det var ikke måte på hvilken ulykke som ville ramme barn og foreldre dersom regjeringen får det som den vil. Det andre som var viktig å få frem, var at alt snakk om private aktører som profitører, ikke medførte riktighet. Ifølge PBL går seksten av de tjueen private barnehagene i Nittedal med underskudd. Her unngikk riktignok PBLs representant å trekke frem at de seksten som går med underskudd stort sett er det man kan kalle ideelle, ofte foreldredrevne, barnehager. De kommersielle klarer seg stort meget bra.

Dette var et punkt som Rødt trakk frem under debatten.

– Når barnehager blir et investeringsobjekt for store internasjonale investeringsselskaper, så kom ikke her og si at de ikke øyner en profitt i dette, het det fra Rødts utsendte.

Det var i det hele tatt viktig for PBL, og for flere politikere på høyresiden, å få bort «profitør-stemplet» fra de private barnehagene.

Ordfører Inge Solli tok hintet, og fastslo at dette er noe flere av partiene på venstresiden ofte bruker om private aktører innen både helse- og barnehagesektoren. Dette fikk både SPs Ida Eliseussen og varaordfører Hanne Børrestuen til å reise bust. Begge repliserte at de ikke hadde hørt det bli brukt under denne debatten.

Høyresidens kveld

Men dette var tydeligvis høyresidens kveld. Her kom det flotte ord om valgfrihet og foreldrenes rett til å velge fra en barnehage-buffet – og kraftige angrep på et hvert ønske om styring av den frie etableringsretten for barnehagene.

Lengst gikk Høyres ordførerkandidat. Rune Winum benyttet anledningen til å raljere over regjeringens forslag til styring av foreldrenes frie valg.

– Hva blir det neste, ettbarnspolitikk hentet fra Kina eller at man må søke om fødselstillatelse før man får barn, utalte han til latter fra salen – en uttalelse som fikk enkelte av de andre deltakerne til å reagere.

«Undertegnet ikke vi et politikerløfte om å holde en god og saklig tone i valgkampen» ble det momlet rundt enkelte av partienes bord. Men her gjaldt det tydeligvis å score billige poeng.

Politikere extraavisen snakket med etter debatten var tydelig misfornøyde med både innhold og måten det ble ledet på. Flere fremholdt etter møtet at her slapp de lettest til de som støttet PBLs syn, motstemmer ikke så lett til.

Følg extraavisen på Twitter!