Nyheter

Mystisk bil etterlatt ved Varingskollen

En mystisk bil som er forlatt nedenfor Døli har utløst spekulasjoner i nabolaget.

I flere uker har en gammel Opel Astra stått hensatt på grustomta i krysset Vargveien-rv4. Tomta huset tidligere en Fina-stasjon, men har etter den tid blant annet huset anleggsbrakker i forbindelse med utbyggingen på Elvetangen.

Etter at brakkeriggen ble fjernet, har tomta stort sett blitt brukt som oppbevaringsplass for sand til strøing av veier.

Men i løpet av de siste månedene har sandsiloene til kommunen fått «selskap» av en hensatt Opel Astra. Bilen, som er påsatt litauiske registreringsskilter i fronten, har tydeligvis bare blitt satt der, og siden forlatt.

Spekulasjoner

Den mystiske bilen har utløst lokale spekulasjoner. Folk som går forbi og ser bilen der den står litt bortgjemt på plassen, blir jo nysgjerrige.

De mest nærliggende spørsmålene dreier seg jo om eieren. Hvem er eieren? Har eieren noen tilknytning til bygda, eller er det tilfeldig at den havnet her? Hvorfor har vedkommende bare satt den fra seg?

Alt dette har gitt opphav til mange rare teorier. De mest fantasifulle teoriene går ut på at det kanskje ligger noe kriminelt bak det hele.

En inspeksjon av bilen fra utsiden, er heller ikke mye til hjelp. Tar man en nærmere titt inn i bilen, ser man at den tilsynelatende er blitt fyllt opp med søppel. Ikke tegn til noe som kan avsløre hvem eieren er, eller hva som eventuelt har skjedd med vedkommende.

Heller ikke det ene registreringsskiltet i bilen front er til noe hjelp. Ifølge dette skiltet, er bilen registrert i Litauen. Det er omtrent hva extraavisen har klart å finne ut.

Foto: Atle Skift

Skal vi komme videre og kanskje få løst dette «sommermysteriet», trenger vi hjelp fra våre lesere.

Er det noen der ute som vet noe om denne mystiske bileieren? Ikke minst hvorfor bilen ble hensatt der den ble? Da kan du kontakte artikkelforfatteren.

Blir stående

Hva så med selve bilen? Den blir sannsynligvis stående der den står inntil man eventuelt finner en eier. Det er nemlig ikke bare bare å få fjernet et bilvrak.

Reglene er nemlig slik at det er den som begjærer er kjøretøy fjernet, som er ansvarlig for eventuelle kostnader ved en borttauing.

I og med at bilen står på kommunal grunn, blir det Nittedal kommune som både må begjære bilen borttauet og garantere for eventuelle kostnader dette måtte medføre.