Politikk

Nå blir vannet dyrere

Nå blir vannet vi bruker dyrere. Ledningsnettet må oppgraderes, og det betyr økte avgifter for alle husholdninger i Nittedal.

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA IKS) har ansvar for å levere henholdsvis drikkevann av høy kvalitet til eierkommunene. Nittedal er sammen med  Fet, Sørum, Lørenskog, Rælingen. Skedsmo og Gjerdrum.

NRVA IKS har som formål å produsere og levere drikkevann av like god kvalitet til husholdningene som vannet de henter opp fra Glomma.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann til innbyggerne, herunder også nødvannsanlegg.

Vann er, i likhet med en del andre kommunale oppgaver, definert som det som heter «selvkostområde». Dette betyr at utgiftene dekkes inn gjennom gebyrene som faktureres til abonnentene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det kun er nødvendige kostnader ved produksjon av tjenesten som skal belastes abonnentene.

Skal investere i nye anlegg

NRV har nå lagt planer som innebærer at selskapet skal investere mellom seks og åtte milliarder i nytt renseanlegg og behandlingsanlegg for drikkevann. Dette er kostnader som blir fordelt på eierkommunene, som igjen fordeler det på kommunens innbyggere – alt ut i fra selvkostprinsippet.

Slik NRV ser det for seg, vil dette gi økte avgifter i fem–seks år før avgiftene deretter flater ut. Nøyaktig hvor stor økningen blir i Nittedal vil blant annet avhenge av kommunens egne kostnader for vann- og avløpsgebyret er for øvrig noe som fastsettes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen. Men det er bare å stålsette seg tydeligvis; alt blir dyrere, så også vann og avløp.

Føls extraavisen på facebook!