Nyheter

Nå kan søkere sjekke når de får utbetalt sosialhjelp

Nav opplyste fredag opplyste Nav om at det kommer en ny funksjon, som gjør at søkere kan sjekke når de får utbetalt sosialhjelp.

Den etterspurte funksjonen vil kunne bidra til å gjøre søkere tryggere på at pengene kommer, og mer selvhjulpne i bruk av digitale tjenester.

Når får jeg pengene? Hvor mye får jeg? Det er noen av de vanligste spørsmålene søkere stiller når de tar kontakt med NAV på telefon om saker for økonomisk sosialhjelp. Nå lanserer Team Digisos funksjonen som gjør at søker kan sjekke planlagte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp digitalt i den innloggete delen av nav.no.

Funksjonen er tilgjengelig fra dagens dato for innbyggere i de kommunene som har tatt i bruk digital løsning for innsyn for søker. Planlagte utbetalinger i tråd med det gjeldende vedtaket vises nå i tillegg til søkers utbetalinger fra siste 15 måneder.

– Vi tror at en oversikt over kommende utbetalinger på nav.no vil kunne bidra til mer trygghet og forutsigbarhet hos bruker. Samtidig vil det skape en forventning hos bruker om at pengene bruker har rett på, kommer til forventet tid, sier Tone Lemvik Røysum, fagansvarlig for sosiale tjenester hos NAV Kontaktsenter. Kontaktsenteret forventer også at søkere kan bli mer selvhjulpne på nett fordi veiledere nå i større grad vil veilede dem til å bruke innloggete sider på nav.no.