Nittedal

Nå må ordføreren svare

Foto: Høyre
Da kommunestyret skulle debattere forslag fra opposisjonen om støtte til den palestinske kampen mot Israels krigføring i Gaza, valgte flertallspartiene å boikotte hele debatten. Det er i hvert fall slik opposisjonen oppfatter. Nå må ordføreren svare på om flertallets boikott er i tråd med den demokratiske ånd.

I kommunestyremøtet 17. juni, må ordfører Winum svare på et uvanlig spørsmål.

Spørsmålet dreier seg om noe så vesentlig som respekt for opposisjonen og saker de fremmer til behandling i kommunestyret.

Spørsmål bringer oss noen måneder tilbake i tid til debatten rundt mulige mulige tiltak Nittedal kunne ta i bruk for å vise sin avsky for Israels brutale fremferd i Gaza og på Vestbredden.

Til kommunestyrets møte 16. april i år, hadde opposisjonen levert inn et forslag der de ba administrasjonen sikre at Nittedal kommune ikke handler med selskaper som direkte eller indirekte medvirker til ulovlig okkupasjon.

I tillegg ville de såkalte «Palestina-kameratene» at man skulle utrede muligheten for å knytte vennskapsbånd med kommuner i Gaza eller på Vestbredden.

I forkant av kommunestyremøtet hadde forslagsstillerne mobilisert støttespillere både i og utenfor kommunestyresalen. De hadde forberedt seg på en lang og hard debatt.

Stor var derfor forbauselsen da fremleggelsen av fremleggelsen av saken i kommunestyret ble møtt med den totale taushet fra flertallspartiene. Ikke en eneste av de 16 representantene fra det styrende flertallet tok ordet.

Det viste seg at «noen hadde snakket sammen» – flertallspartiene hadde blitt enige om å la «Palestina-vennene» kjøre løpet alene. Når så forslagsstillerne hadde snakket seg ferdig, skulle de kaldt og rolig stemme forslaget ned.

At dette var avtalt på forhånd, ble bekreftet av Høyres gruppeleder i et innlegg i Varingen dagen etter.

Opposisjonen opprørt

Denne demonstrative maktdemonstrasjonen fra flertallets side opprørte mange, ikke minst blant forslagsstillerne. Det var mange av dem som brukte sterke ord om det som skjedde.

Som flere av de som kalles «Palestina-vennene» sa det, var dette å vise forakt for demokratiet. Andre mente dette var hersketeknikk av verste sort.

En av de som reagerte sterkest, var SVs Markus Tønseth. Så opprørt var han at han har levert et skriftlig spørsmål til ordføreren. I sitt spørsmål spør representanten om ordføreren mener det er god demokratiutøvelse å boikotte debatt i kommunestyre. Dersom ordføreren mener dette er «innafor», lurer Tønseth på om dette er en taktikk flertallspartiene vil benytte seg av i flere saken der utfallet er gitt på forhånd. Skulle dette være så, ber han om at dette varsles på forhånd, slik at man ikke kaster bort tiden på å forberede innlegg til en debatt det uansett ikke blir noe av.

Skulle ordføreren derimot mene at dette ikke er god demokratisk skikk og bruk, stiller han det naturlige spørsmålet om hva ordføreren vil gjøre for å hindre gjentakelse i fremtiden.

Det er ingen tvil om at ordførerens svar imøteses med stor interesse. Blant partiene som utgjør opposisjonen i kommunestyret er mange av den oppfatning at hans svar vil kunne legge føringer for hvordan den politiske klimaet blir de kommende årene.