Næringsliv

Nå skal det bli lettere å få støtte til sirkulære prosjekter

Innovasjon Norge vil ha flere søknader om sirkulærøkonomiprosjekter. Nå inviteres norske bedrifter for første gang til å levere skisser til slike prosjekter – før en formell søknad sendes.

Målet er at prosjektene skal bidra til et mer sirkulært norsk næringsliv. Norge og verden trenger at økonomien blir mer sirkulær enn i dag. Det gamle «bruk og kast samfunnet» skal erstattes med et gjenbrukssamfunn. Det er bra både for miljøet og klimaet.

For å få fart på denne omstillingen inviteres norske bedrifter nå for første gang til å levere skisser til sirkulærøkonomiprosjekter. Disse skissene vil senere kunne utgjøre grunnlaget for en formell søknad om støtte for å gjennomføre prosjektet.

– Det er stort behov i næringslivet for satsing på grønn omstilling. Regjeringen jobber for at virksomheter over hele landet får den støtten de trenger i omstillinga til et lavutslippssamfunn. Gjennom denne utlysninga kan staten, fylkeskommunene, Innovasjon Norge og næringslivet jobbe sammen for å realisere gode og viktige prosjekt innen sirkulærøkonomi, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Stort potensiale

– Det er et stort potensiale for økt investering i grønne løsninger basert på fornybare biologiske ressurser fra hav og land, og flere miljøvennlige og sirkulære prosjekter. Alt fra gjødsel og slam til produksjonsavfall og matavfall kan potensielt bringes tilbake til matkjeden som blant annet fôr, næringsmiddel og jordforbedring. Økt og mer effektiv bruk av de fornybare biologiske ressursene kan gi oss økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Innovasjon Norge er nå klare til å motta skisser helt fram til 28. august, som er siste frist for innsending. Kun søkere som har sendt inn skisse kan kvalifisere til å søke om tilskudd i utlysningen «Samarbeidsprosjekter for utvikling av sirkulære verdikjeder 2024», med frist 30. oktober.

– Innovasjon Norge har flere tilskuddsordninger som egner seg for sirkulære prosjekter, men erfaringen tilsier at vi får for få sirkulære søknader. Dette er et grep for å få flere søknader, gjennom å gå i tidlig dialog med søkerne, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Primærmålgruppen for ordningen er små- og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter og offentlige aktører kan være prosjektdeltaker på enkelte ordninger. Både enkeltbedrifter og bedrifter som samarbeider gjennom bedriftsnettverk eller klynger kan sende skisse.

– Sirkulærøkonomi omfatter alle bransjer. Derfor er potensialet stort. Og selv om problemstillingene er ulike i ulike bransjer, har alle samme mål om bedre utnyttelse av ressurser, reduserte klimagassutslipp, mindre avfall og lavere energibruk, sier Haugli.

All informasjon om hvordan du sender skisse finner du på Innovasjon Norges nettsider.

Følg Extraavisen på facebook!