Politikk

Nå starter partiene valgkampen

Noen partier har vært godt i gang en stund, men denne uken markerte for mange starten på valgkampen. Dette betyr at nå må man være forberedt på å møte ivrige partifolk på de fleste arrangementer og steder rundt om i bygda.

Det nærmer seg valg. Nå har bygdas partier finpusset både program og valgformen før de nå starter langspurten inn mot valgdagen.

extraavisen tar i denne artikkelen pulsen på hvordan det står til med de forskjellige partine, nå rundt fire måneder før det hele avgjøres.

Høyre var, ihvertfall ut fra som extraavisen har kunnet observere, først ute. Det er tydelig at partiet denne gangen virkelig satser mot å overta styringen her i bygda.
De har arrangert åpne møter sentrert rundt sitt store «helsebrøl» som de tidligere i lanserte med brask og bram. De har også vært aktive med å gå rundt i bygda.

Flere lørdager på rad har handlende på Mosenteret observert ivrige stemmesankere i sine blå jakker vandre rundt og dele ut valgmateriell – og litt tursjokolade å ta med seg på handleturen.

Senterpartiet slipper programmet

Senterpartiet slapp nylig sitt program for neste valgperiode. Det er et jordnært program som tar utgangspunkt i kombinasjonen av mennesker, miljø og matsikkerhet.

Lanseringsdatoen falt sammen med tirsdagens miljøutspørring i Flammen, og markerte starten for partiets langspurt.

I partiets egen kortversjon, så handler det om at bygdas innbyggere skal få erfare det har påvirkning på utviklingen, at tjenestene de får er av riktig kvalitet.

Foto: Nittedal SP

Etter Senterpartiets mening er det viktig med god samhandling mellom kommunen og bygdas næringsliv, og at det føres en politikk som bygger opp under bygdas mangfoldige frivillighet.

Partiet poengterer viktigheten av å ta hensyn til klima og miljø i mye større grad enn før. Slik de ser det, krever klimaendringene nye tilpasninger og bedre beredskap.. Det må sikres at det tas hensyn til klimamål og matsikkerhet når det gjelder arealplanlegging og utbygging.

Ikke overraskende sier Senterpartiet nei til nedbygging av matjord. Matjorda må forvaltes slik også fremtidens generasjoner kan dyrke mat der, derfor må vi etterlate den i like god stand som vi selv overtok den.

Rødt med nasjonal aksjonsdag

Rødt valgte å ta sin offisielle valgkampstart lørdag. Denne dagen var en aksjonsdag for hele Rødt. Denne dagen falt også sammen med at det ble arrangert den store klesbyttedagen og en større miljømarkering i hele kulturhuset. Så det var stappfult med mennesker og en ypperlig anledning for lokalpartiet til å nå ut med sitt miljøbudskap.

Foto: Jenny Alvsåker

De extraavisen snakket med fra Rødt var fornøyd med responsen, og følte at materiellet falt i god jord. Men det gjenstår jo å se hvordan responsen blir nå velgerne står der med stemmeseddelen i hånda da, som en av aksjonistene sa det.

MDG startet med miljøutspørringen

MDG brukte naturlig nok tirsdagens miljøutspørring til å starte sin valgkamp. Ut over det har de ingen offisiell startdato som eksempelvis Rødt har.

Det samme gjelder for AP. På spørsmål sier partiets ordførerkandidat Hanne Børrestuen at de ikke har fastsatt lokalt noen startdato, men at tradisjonelt er det gjerne 1. mai som markerer at partiets valgkamp er i gang.

Når det gjelder SV, så har de ikke svart på vår henvendelse. KrF og Frp vil vi komme tilbake til senere.

Følg extraavisen på Twitter!