Nyheter

Natteravnene får støtte til hodelykter

Når Natteravnene nå går rundt her i bygda blir det mye lettere å få øye på dem. De har nå fått penger fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av hodelykter.

Sparebankstiftelsen DNB har nylig tildelt støtte til de som søkte om inntil 50 000 kroner til prosjekter for barn og unge før fristen 1. desember. Stiftelsen mottok 988 søknader, og 42 prosent av søknadene ble innvilget.

Søknader om støtte til og med 50.000 kroner har raskere behandlingstid hos stiftelsen, og får derfor svar nå. De øvrige søknadene som ble sendt innen 1. desember får svar i løpet av april.

Tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er fylkene: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark, tidligere Oppland fylke, samt kommunen Ringsaker.

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge innen formålene kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

I denne runden gis det støtte til blant annet oppgradering av lekeplasser, kostymer, klatrevegg og håndverkskurs.

Natteravnene blir synlige

Fire prosjekter i regi av organisasjoner i Nittedal har fått innvilget støtte på til sammen 167.600.

Ett av de prosjektene Sparebankstiftelsen fant å støtte, var det nystartede Natteravn-prosjektet.

Natteravnene i Nittedal er, i likhet med «søsterorganisasjonen» i Oslo, ute om natten i helgene. Hensikten er å vise seg ute, vise at de bryr seg om de unge, vise seg i i nærmiljøet som ansvarlige voksenpersoner og bistå eller hjelpe ved behov.

Når man er ute om natten, er det en fordel at de er synlige og lette å få øye på. Da er hodelykter et kjærkomment hjelpemiddel.

Dette har også gått hjem hos Sparebankstiftelsen, som har gitt Natteravnene 6.600 kroner til innkjøp av hodelykter.

Andre som fikk støtte

De andre prosjektene her i bygda som fikk støtte er:
Li skole
Et godt utstyrt skolebibliotek er viktig for å stimulere leseinteressen. Dette synes også Sparebankstiftelsen, som støttet prosjektet med 32.000 kroner til innkjøp av bøker til skolebiblioteket.
Trollskogen teater
Trollskogen teater har slitt med at flere av «myggene» (mikrofoner festet til skuespillerne) teateret bruker, har vært ulovlige. Problemet har vært at noen av disse myggene slår inn på nødnettet og derfor må skiftes ut.
Fra Sparebankstiftelsen får Trollskogen 50.000 til innkjøp av nye mygger.
Også Nittedal strykeorkester fikk støtte.
Uten instrumenter og utstyr til å bruke dem, blir det ikke mye lyd i et strykeorkester. Dette er kostbare saker, så Nittedal strykeorkester søkte om støtte til innkjøp og reparasjoner av instrumenter samt innkjøp av nye karbonbuer.
Dette var nok søt musikk i ørene til Sparebankstiftelsen, som innvilget støtte på 49.000 til dette prosjektet.

Nye muligheter fremover

I 2024 har stiftelsen endret til løpende søknadsfrist for beløp til og med 50.000 kroner. Søknaden kan sendes inn nå. Svar kommer i løpet av 6 til 8 uker etter innsendingen. For søknader over 50.000 kroner er neste søknadsfrist 1. april.

Organisasjoner og foreninger på Østlandet kan søke støtte til prosjekter til beste for barn og unge og lokalmiljøet.