Politikk

Nittedal scorer høyt i undersøkelse

WSP har sammenlignet alle kommunene i Norge, og sett på hvor robuste og tilpasningsdyktige de er når det kommer til demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi og næringsliv, bærekraft- og klima. Resultatet viser at Nittedal havner helt i toppen på robusthet og tilpasningsdyktighet.  

WSP har sammenlignet alle kommunene i Norge, og sett på hvor robuste og tilpasningsdyktige de er når det kommer til demografi, arbeidsmarked, utdanning, økonomi og næringsliv, bærekraft- og klima. Resultatet viser store forskjeller, og pendlerkommuner som Nordre Follo, Nittedal, Bærum og Asker ligger på topp. 

Rapporten «Regionenes kamp» viser et bilde av kommunene i Norges velstand og fremtidsutsikter. Materialet gir mulighet til å lage nyttige sammenligninger, kommune mot kommune, men kan også brukes til mer inngående dybdeanalyser for enkeltkommuner.

Hva kan for eksempel Steinkjer og Karmøy som ligger nederst i kategorien «større byer» lære av Bodø, Hamar og Tønsberg, som topper samme kategori? 

– Kunnskap er avgjørende for å forstå samfunnet vi lever i og hvilken vei utviklingen går. Bare slik kan vi treffe de riktige valgene for framtiden. Den langsiktige utviklingen innebærer både utfordringer vi kan forberede oss på, og mer usikre utfordringer vi i dag ikke vet hva innebærer. For å kunne møte fremtiden på best mulig måte er robusthet en avgjørende faktor. Vi ser på Regionenes kamp som et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunene og for oss som samfunnsutviklere, sier Maren Foseid, direktør for samfunnsutvikling i WSP Norge. 

Viktige faktorer for å kunne sikre fremtiden

WSP har i arbeidet delt landets 356 kommuner inn i grupper med lik befolkningsstørrelse og like forutsetninger. I arbeidet har WSP sett på demografiske tall som folketall, befolkningsutvikling, flyttetall, og aldersfordeling i kommunene. Videre er det sett på sysselsettingsgrad og inntektssnittet i kommunen, og hvordan inntekten har utviklet seg. De har også sett på andelen av kommunens befolkning med høyere utdanning, og grunnskolepoeng. Videre har de sett på andelen av kommunens ansatte i såkalte kunnskapsintensive yrker, og på variasjonen i næringslivssammensetningen i den enkelte kommune. Til sist har de sett på indikatorer for bærekraft, herunder klimagassutslipp og utviklingen av disse over de siste årene, samt gjenvinningsgrad av husholdningsavfall i kommunen. 

Oversikten WSP har laget, plasserer Nittedal helt i toppen. Av landets 356 kommuner, har firmaet plassert Nittedal på en delt sjetteplass plass, en plass vi deler med Trondheim.

Ser vi på kommunene på Romerike, havner vi på andre plass, bare slått av Lillestrøm.

Neste Romeriks-kommune på listen finner vi på en femtende plass, det er Lørenskog. Flyplasskommunen Ullesaker finner vi, sammen med Gjerdrum, på plass nummer nitten.

Hele rapporten finner du her