Nyheter

Nittedal ikke berørt av feil i saksbehandlingssystem

Nittedal og 243 kommuner landet rundt er brukere av fagsystemet Visma Familia, et fagsystem for barnevernet. En feil i systemet kan ha medført at bekymringsmeldinger ikke har blitt registrert. Fagsystemet brukes av Nittedal kommune, men kommunen melder at de ikke er berørt av feilen.

Visma Enterprise avdekket nylig en svakhet i integrasjonen mellom vårt fagsystem for barnevernet, Visma Familia, og Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, som driftes av KS. Svakheten har medført risiko for at bekymringsmeldinger sendt gjennom portalen i noen tilfeller ikke registreres i Familia, og dermed ikke fanges opp av den kommunale barneverntjenesten. 

Svakheten har eksistert i systemet siden integrasjonen ble satt i produksjon fra september 2020. De kundene som benytter denne integrasjonen vil kunne være rammet, men det kan konstateres at ikke alle er rammet. Visma sier i en melding lagt ut på deres hjemmeside at de er avhengig av en samhandling med kundene for å finne ut om de er berørt av feilen eller ikke.

Vismas fokus er nå å gi kommunene det de trenger i videre undersøkelser. Dette arbeidet vil ta noe tid, og først når dette er sluttført vil man ha endelig oversikt over omfanget.

Oppdaget i mai

Visma ble gjort oppmerksom på et slikt tilfelle av Bergen kommune fredag 8. mai i år, og har siden da jobbet intenst med å identifisere og rette svakheten i Familia. Mens man i denne innledende fasen jobbet ut fra en antakelse om at feilen var begrenset til Bergen, sendte Visma ut et forsiktighetsprinsipp, et varsel til samtlige kunder onsdag 31.mai. Her orienterte de om situasjonen som var avdekket, og oppfordret alle til å oppgradere til en ny versjon av Familia som retter den aktuelle feilen.

I løpet av de påfølgende dagene avdekket Visma at feilen i Bergen dessverre hadde et større omfang enn først antatt.

Samtidig er det blitt klart fra Vismas egne videre undersøkelser at feilen også har vært til stede i systemene til andre kommuner.

Etter videre kartlegging i løpet av helgen har Visma Enterprise i dag, mandag 5. juni, sendt ut en oppdatert informasjonspakke til sine kunder, der de igjen understreker viktigheten av å oppgradere og dermed rette svakheten i Familia. Kundene får veiledning i hvordan de så raskt og effektivt som mulig kan undersøke om feilen har gjort seg gjeldende i deres lokale system, og i så fall i hvilket omfang.

Nittedal ikke berørt

Visma Enterprise erkjenner alvorlighetsgraden i en situasjon der bekymringsmeldinger om barn ikke kan ha blitt fanget opp som en konsekvens av en svakhet i vårt system, og beklager sterkt situasjonen som har oppstått. De skriver videre at de vil fortsette å jobbe tett med sine kunder, og stiller alle ressurser til rådighet i arbeidet med å følge opp denne saken på en best mulig måte

Nittedal kommune har overfor Romerikes Blad bekreftet at systemet brukes av barnevernstjenesten i Nittedal.

Men undersøkelser som er foretatt i løpet av dagen har avklart at Nittedal ikke er blant de kommunene som er berørt av systemfeilen. Det betyr at dersom du har sendt inn bekymringsmelding til barnevernet, så kan du være trygg på barnevernet her i kommunen har registrert meldingen – og ikke minst, du kan være trygg på at den har nådd de instanser den skal nå.