Nyheter

Nittedal skal flyfotograferes

Dersom du treffer som maler hvite firkanter på bakken, så er det ingen grunn til å kaste mistenksomme blikk i retning av dem. Det er tvert i mot landmålere som gjør bygda klar til den skal flyfotograferes.

Det er et sikkert vårtegn å treffe på en landmåler som måler inn fastmerker i nabolaget, gangstien eller på jordet. 

Kan du få folk med landmålingsutstyr og malingsspann inn i hagen din? Huset og hagen din får du ha i fred. Men eier du en vei eller annet egnet sted for signalering, kan det hende du får gjester på din eiendom.

Matrikkelloven gir lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at de tar hensyn når de jobber.

Det er oppholdsvær og tørt terreng. Etter å ha funnet flat og fast grunn og rydda bort forstyrrende vegetasjon, setter landmåleren inn en passelig spiker. Fram med malerkosten og hvitmalinga. Spikeren skal signaleres og måles. Det males en hvit firkant med tydelig ramme rundt og landmåleren måler inn fastmerket med sitt utstyr.

Nå skal flyet ha fri sikt inn til den hvite firkanten. Klart til å kartlegge.

Klare til fotografering

Foto: Marianne Fagerland/Kartverket

Slike signalerte fastmerker vil være et vanlig syn i vår. I utmark er fastmerket ofte en bolt i fast fjell. Ut på et jorde, plasseres en hvit papplate som midlertidig festes i jorda. Signalerte fastmerker er nødvendige når vi tar flyfoto av terrenget.

– En ny standard med nye kvalitetskrav gjør at mange eksisterende fastmerker ikke kan brukes lenger. Det betyr enda flere nymalte firkanter rundt om i landet i år, sier Jon Otter Skaaret i Kartverket.

Fastmerkene er hvite firkanter, enten hvitmalte eller i form av plater montert på bakken.

– Alle fastmerkene må plasseres der det er hensiktsmessig for kartleggingen», sier Skaaret.

Her skal det fotograferes

Plasseringen er planlagt på forhånd, men noen tilpasninger må landmålerne gjøre i felt.

– Det er svært viktig at fastmerkene får være i fred. Takk for at du ikke dekker til, flytter på eller ødelegger de hvite firkantene. Dette er fellesskapets ressurser i arbeid, og vi vil alle nyte godt av å ha oppdaterte kart når landmålerne er ferdige, oppfordrer Jon Otter Skaaret.

Kartverkets virksomhet innen flyfoto til lands er i hovedsak delt i to aktiviteter. Det ene skjer gjennom Geovekst-samarbeidet, der 16 600 km2 skal fotograferes i 2023, deriblant Nittedal i samarbeid med de andre kommunene på Nedre Romerike.

Det andre er den rullerende fotograferinga som skjer over hele landet. Der skal 71 800 km2 fotograferes i 2023. Her er ikke Nittedal berørt i år.

Vil du se huset ditt fra oven, finner du dette på Norge i bilder. Her kan du også bla deg gjennom ulike bilde-lag som viser flyfoto fra forskjellige tidsepoker.