NyheterPolitikk

Nittedal UNG snart i egne lokaler

Etter en langvarig jakt på egnete lokaler, ser det nå ut til at Nittedal UNG omsider får egne lokaler egnet til virksomheten de skal drive.

Nittedal UNG ble etablert våren 2021 er et gratis lavterskeltilbud til unge i alderen 12 – 30 år. Vi ønsker å være én dør inn til tjenester og tilbud for unge i Nittedal. Her kan unge få praktisk hjelp med det som er vanskelig. De kan støttesamtaler, hjelp til å stå i skole, jobb og aktivitet eller hjelp med rus eller psykisk helse. Ønsker de hjelp med økonomi og bolig, eller å komme seg i arbeid kan de få det og.

Det kanskje viktigste, ungdommene får en fast kontaktperson og mulighet til å få utarbeidet egen plan om de ønsker det.

Eget sted

For å oppnå det man ønsker med dette tilbudet, er man avhengig av et sted der ungdommen selv kan oppsøke. Slik det fungerer i dag et langtfra ideelt.

I dag er det slik at den som ønsker å komme i kontakt med tilbudet, må henvende seg på servicetorget eller ringe kommunens sentralbord. Dette står i motsetning til hva som lå i vedtaket om opprettelsen av Nittedal UNG.

Da tilbudet ble vedtatt, var en av forutsetningene at de fikk egne lokaler, som var sentralt plassert og lett å komme til med buss. Men en ting er å vedta et ønske om lokaler, noe annet er å oppfylle det i praksis.

Alle som har hatt behov for lokaler til sin virksomhet ved at det er stor mangel på ledige lokaler i bygda.

Men nå ser det ut til at kommunens eiendomsforetak har funnet løsningen.

Ledig plass i rådhuset

Det er iverksatt et prosjekt i regi av iendomsforetaket for å vurdere arealbruken i rådhuskvartalet. I dette ligger det å optimalisere bruken av rådhuset og rådstua slik at det gjøres plass til blant annet Nittedal UNG og samlokalisering av barnevernet som i dag er på to steder.

Nittedal UNG er tenkt inn i underetasjen av sørfløya i nærheten til BUA og frivillighetssentralen.

For å få til dette må lokalene i underetasjen frigjøres. I dag er det eiendomsforetaket som har lokaler der. I prosessen med å frigjøre arealer til Nittedal UNG har politiet varslet at de har et mindre arealbehov enn hva de i dag leier i fjerde etasje i rådstua.

Leiekontrakten utgår desember 2023. Det medfører at disse arealene i rådstua må bygges om til et mindre politikontor, det frigjør areal til eiendomsforetaket og areal for å utvide barnevernet som ligger vegg i vegg med politiet. I tillegg må arealene i underetasjen i sørfløya på rådhuset bygges om og tilpasses behovet til Nittedal UNG før de flytter inn. Det jobbes for at Nittedal UNG skal samlokaliseres så raskt som mulig. Tidligst kan det gjøres mot årsskiftet 23/24 eller i begynnelsen av 2024.